למ"ס: עלייה ביצוא הסחורות לארה"ב ואסיה במהלך ספטמבר – נובמבר

היצוא לארה"ב עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-28.4% בחישוב שנתי. יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-18.6% בחישוב שנתי


11:46 ,21.12.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר חוץ לפי ארצות סחורות עבור חודש נובמבר 2016. מהנתונים עולה כי במהלך נובמבר 2016 יבוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) הסתכם ב-18.2 מיליארד שקל.  43% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 26% מארצות אסיה, 12% מארצות הברית ו-19% מיתר הארצות.

 

יצוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש נובמבר 2016 הסתכם ב-15.1 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) ב-3.1 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 28%, לארצות הברית - 31%, לארצות אסיה - 22% ו-19% ליתר הארצות.

 

מלמ"ס נמסרו נתונים אודות המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-נובמבר 2016). מנתונים עולה כי הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר 2016 ב-42.3 מיליארד שקל, עלייה של 73.9% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים בשנת 2015. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר 2016 ב- 18.9 מיליארד שקל, גבוה ב-184.2% לעומת ינואר-נובמבר 2015 .

 

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-נובמבר 2016 ב-3.1 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 12.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2015. לעומת זאת, במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארה"ב נרשם בחודשים ינואר - נובמבר 2016 עודף של 13.6 מיליארד שקל, לעומת עודף של 12.3 מיליארד שקל בינואר - נובמבר 2015, עלייה של 10.5% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2015.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בנוסף נתונים אודות יבוא הסחורות במהלך החודשים ספטמבר-נובמבר 2016. על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופי ירד ב-16.1% בחישוב שנתי ספטמבר-נובמבר 2016, בהמשך לירידה של 2.5% ביוני-אוגוסט 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד. נרשמה ירידה משמעותית ביבוא (ללא יהלומים) מקרואטיה ומסלובקיה. היבוא מארה"ב ירד ב-3.6% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2016. זאת, לאחר עלייה של 5.0% ביוני-אוגוסט 2016. בחודשים ספטמבר-נובמבר 2016 ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-5.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 17.7% ביוני-אוגוסט 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, ירידה משמעותית הייתה ביבוא מאינדונזיה ומהודו.

 

לעומת זאת, יבוא הסחורות מיתר הארצות עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-30.3% בחישוב שנתי (עלייה של 2.2% בממוצע לחודש). זאת, לאחר ירידה של 2.3% ביוני-אוגוסט 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד. עלייה משמעותית הייתה ביבוא (ללא יהלומים) מרוסיה,ממקסיקו ומברזיל.

 

הלמ"ס פרסמה את נתוני יצוא הסחורות - ספטמבר-נובמבר 2016 לפיהם יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-18.6% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 3.2% ביוני-אוגוסט 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, ירידה משמעותית הייתה ביצוא (ללא יהלומים) לאירלנד, לקפריסין ולצרפת.

 

היצוא לארה"ב עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-28.4% בחישוב שנתי (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לעלייה של 14.7% ביוני-אוגוסט 2016. יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-12.7% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2016. זאת, בהמשך לעלייה של 10.1% ביוני-אוגוסט 2016. בהשוואה לאותם חודשים אשתקד, עלייה משמעותית הייתה ביצוא (ללא יהלומים) לטייוון ולאזרבייג'ן.

 

יצוא הסחורות ליתר הארצות ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-35.3% בחישוב שנתי (ירידה של 3.6% בממוצע לחודש). זאת, בהמשך לירידה של 39.4% במאי-אוגוסט 2016 (ירידה של 4.1% בממוצע לחודש). בהשוואה לאותם חודשים אשתקד ירידה משמעותית הייתה ביצוא (ללא יהלומים) לניגריה, לטורקיה ולמצרים.