שינויים בדירוג יעדי הייצוא של ישראל בחציון

מכון הייצוא: מצטמצם הפער בין ארה"ב המדורגת ראשונה ביעדי הייצוא לבין שאר יעדי הייצוא עם היקף יצוא של 6.1 מיליארד דולר. סין עולה למקום רביעי עם למעלה ממיליארד דולר. בריטניה עולה למקום שני, טורקיה עולה למקום שישי והודו צונחת


00:00 ,28.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

במחצית הראשונה של השנה חלו שינויים במפת הייצוא, כך עולה מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון הייצוא. לפי ניתוח זה, ארה"ב היא עדיין היעד העיקרי לייצוא הישראלי עם יצוא סחורות (ללא יהלומים) בהיקף של כ-6.1 מיליארד דולר ועלייה דולרית של כ 4% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, אך הפער בינה לבין שאר יעדי הייצוא הולך ומצטמצם.

 

סך הייצוא לארה"ב במחצית 2011 גבוה פי 5 מהייצוא לבריטניה והולנד המדורגות במקום השני והשלישי בהתאמה, אולם בהשוואה לתקופה מקבילה ב 2009 היה הייצוא לארה"ב גבוה פי 9 מהייצוא לבריטניה ופי 7 מהייצוא להולנד. הייצוא לארה"ב גבוה כיום רק פי 6 מהייצוא לסין לעומת פי 15 בתקופה מקבילה ב 2009 . יצוין כי היקף הייצוא הגבוה ביותר לארה"ב נרשם בענף התרופות המהווה כיום כ-44% מסך יצוא הסחורות לארה"ב ללא יהלומים.

 

למקום השני בדירוג יעדי הייצוא מזנקת בריטניה מהמקום הרביעי ומהווה את יעד הייצוא הגדול ביותר של ישראל באירופה. הייצוא לבריטניה הסתכם בכ- 1.2 מיליארד דולר, עלייה דולרית של כ-32% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, בעיקר בשל גידול חד בייצוא התרופות. בנטרול השפעת הגידול בייצוא התרופות מתקבל גידול של 14% .

הולנד שומרת על המקום השלישי עם גידול של כ-14% בייצוא אשר הסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר.

סין עלתה מהמקום השישי למקום הרביעי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ממשיכה לקבע את מעמדה כיעד הייצוא העיקרי והצומח ביותר של ישראל באסיה. יצוא הסחורות ללא יהלומים לסין עלה בשיעור של כ-34% והסתכם בלמעלה ממיליארד דולר.

גרמניה שומרת על דירוגה במקום החמישי, כאשר יצוא הסחורות ללא יהלומים הסתכם במחצית 2011 בכמיליארד דולר, עלייה דולרית של כ- 23% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

טורקיה עולה למקום השישי מהמקום השמיני. יצוא הסחורות ללא יהלומים אליה הסתכם בכ- 950 מיליון דולר, גידול של כ- 40% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, שיעור הגידול הגבוה ביותר מבין 20 יעדי הייצוא העיקריים של ישראל. העלייה החדה בייצוא לטורקיה נובעת בעיקר מהגידול בענף כימיקלים וזיקוקי נפט שעלה בשיעור של כ 55% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ואשר הסתכם בכ- 650 מיליון דולר. יצוין כי ללא הגידול החד בתחום ייצוא כימיקלים וזיקוקי הנפט היה הגידול מסתכם בשיעור של כ 16% .

 

במקום השביעי מדורגת איטליה, בדומה למקומה בתקופה המקבילה אשתקד. הייצוא לאיטליה גדל בכ-3% בהשוואה למחצית הראשונה של 2010 והוא הסתכם בכ-730 מיליון דולר.

 

צרפת מהווה את יעד הייצוא השמיני לאחר שעלתה מהמקום התשיעי בתקופה מקבילה אשתקד.

הודו אשר דורגה בתקופה המקבילה אשתקד במקום השני מבין יעדי הייצוא, יורדת 7 דרוגים למקום התשיעי. היקף הייצוא להודו במחצית 2011 הסתכם בכ-580 מיליון דולר, ירידה של כ-42% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, הירידה החדה ביותר מבין 20 יעדי הייצוא העיקריים של ישראל. על פי ניתוח היחידה הכלכלית במכון הייצוא, הירידה נובעת מעסקאות גדולות שאספקתן הסתיימה במחצית הראשונה אשתקד ועסקאות מתמשכות שטרם חודשו בתקופה זו. להערכת מכון הייצוא אין הדבר מעיד על מגמת הייצוא להודו בעתיד וכן צפוי לחול שיפור בנתוני הייצוא להודו במחצית השנייה של השנה.

ספרד שומרת על דרוגה במקום ה- 10 ביעדי הייצוא, כשהיא מקדימה אך במעט את רוסיה.

יצוא הסחורות ללא יהלומים הסתכם בכ- 690 מיליון דולר, עלייה דולרית של כ- 11% בהשוואה למחצית הראשונה של 2010.

לדברי אבי חפץ, מנכ"ל מכון הייצוא: "השינויים במפת הייצוא משקפים את חשיבותו ההולכת וגדלה של השוק הסיני לייצוא הישראלי וכן את השפעת ייצוא ענף התרופות על נתוני הייצוא והתפלגותם הגיאוגרפית".

 

יצוין כי, סך יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בחודשים ינואר עד יוני הסתכם בכ-23 מיליארד דולר - גידול דולרי של כ-9.5% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 

עוד יצוין כי, הגידול בהיקפי הייצוא לטורקיה, סין ובריטניה היה הגורם המשמעותי שהביא לגידול בייצוא במהלך המחצית הראשונה של 2011 .