הלמ"ס: עלייה של 15.4% ביבוא סחורות בפברואר ‏2008

כך עולה מנתוני סחר החוץ של ישראל בחודש פברואר 2008. יצוא הסחורות הסתכם בחודש פברואר השנה ב-4.3 מיליארד דולר. נרשמה ירידה של 6.5% ביצוא החקלאי לעומת תקופה מקבילה בשנת 2007


00:00 ,13.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

כך עולה מנתוני סחר החוץ של ישראל בחודש פברואר 2008. יצוא הסחורות הסתכם בחודש פברואר השנה ב-4.3 מיליארד דולר. נרשמה ירידה של 6.5% ביצוא החקלאי לעומת תקופה מקבילה בשנת 2007
 
בחודש פברואר 2008 הסתכם יבוא הסחורות ב-5.1 מיליארד דולר, יצוא הסחורות ב-4.0 מיליארד דולר, והגירעון המסחרי ב-1.1 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי הסתכם ב-955 מיליון דולר בממוצע לחודש, 11.5 מיליארד דולר במונחים שנתיים (הגירעון בשנת 2007 הסתכם ב-10.2 מיליארד דולר). כך דיווחה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
יבוא הסחורות בחודש פברואר 2008 הסתכם כאמור ב-5.1 מיליארד דולר. 36% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 15% היה יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 15% יבוא מוצרי צריכה ו-34% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.
 
נתוני המגמה של יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה), שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על עלייה של 15.4% בחישוב שנתי, בדצמבר 2007- פברואר 2008, לאחר עלייה של 21.9% בספטמבר-נובמבר 2007.
 
יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-7.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 13.6% בספטמבר-נובמבר 2007. פירוט לפי קבוצות מראה על עלייה של 13.6% במונחים שנתיים ביבוא ברזל ופלדה ועלייה של 5.7% ביבוא גומי ופלסטיקה.
 
לעומת זאת, נרשמה ירידה ביבוא מתכות אל-ברזליות (14.1%-). יבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) עלה בדצמבר 2007 - פברואר 2008 ב-2.0% בממוצע לחודש (27.3% בחישוב שנתי) לאחר עלייה של 2.8% בממוצע לחודש (39.3% בחישוב שנתי) בחודשים ספטמבר-נובמבר 2007. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-80% מיבוא מוצרי השקעה) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-10.5% בחישוב שנתי.
 
יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, עלה בדצמבר 2007 - פברואר 2008 ב-1.8% בממוצע לחודש (24.4% בחישוב שנתי), בהמשך לעלייה של 18.6% בחישוב שנתי בספטמבר-נובמבר 2007. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלו בנובמבר 2007-פברואר 2008 ב-12.7% בחישוב שנתי. עיקר העלייה נרשמה ביבוא מוצרי הלבשה והנעלה (23.9%). יבוא מוצרי בני קיימא (ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה באותה תקופה, ב-2.3% בממוצע לחודש (30.9 בחישוב שנתי).
 
יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים) הסתכם בחודשיים הראשונים של שנת 2008 ב-1.5 מיליארד דולר, לעומת 1.3 מיליארד דולר לחודשים המקבילים של שנת 2007.יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בינואר-פברואר 2008 ב-1.9 מיליארד דולר, גבוה ב-68.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.
 
יצוא הסחורות הסתכם בחודש פברואר השנה ב-4.3 מיליארד דולר. 69% מסכום זה היה יצוא תעשייתי (למעט יהלומים), 28% יצוא יהלומים ו-3% הנותרים יצוא חקלאי. יצוא הסחורות (למעט יהלומים), עלה על פי נתוני המגמה בחודשים דצמבר 2007- פברואר 2008 ב-7.9% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 24.4% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2007. היצוא התעשייתי עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-7.9% בחישוב שנתי.
 
ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (23% מכלל היצוא התעשייתי), היתה עלייה בולטת יחסית בשלושת החודשים האחרונים של 4.2% בממוצע לחודש (63.2% בחישוב שנתי), בהמשך לעלייה של 4.0% בממוצע לחודש (61.9% בחישוב שנתי) בחודשים ספטמבר-נובמבר 2007. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף מוצרי מתכת בסיסית (67.6% בחישוב שנתי) וביצוא ענף גומי ופלסטיקה (10.5%).
 
יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי), עלה בדצמבר 2007- פברואר 2008 ב-1.6% בחישוב שנתי. לעומת, ירידה של 4.6% בחודשים ספטמבר- נובמבר 2007.
 
נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה בחודשים דצמבר 2007- פברואר 2008,  ביצוא עץ, ריהוט, נייר ודפוס (25.3% בחישוב שנתי) וביצוא ענף טקסטיל, הלבשה ועור (1.2%).  לעומת זאת, נרשמה ירידה ביצוא ענף מזון ומשקאות (5.9%-).
 
יצוא יהלומים (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בחודשים ינואר-פברואר 2008, לפי נתונים מקוריים, ב-2.3  מיליארד דולר, לעומת 1.9 מיליארד דולר באותם החודשים אשתקד.
 
היצוא החקלאי הסתכם בחודשים הראשונים של השנה ב-300 מיליון דולר (נתונים ארעיים), ירידה של  6.5% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2007. ירידה נרשמה ביצוא פרחים (21.4%-) וביצוא ירקות (10.7%). לעומת זאת, נרשמה עלייה ביצוא כותנה וגידולי שדה (19.3%) וביצוא פרי הדר (14.5%).