לשכת סוכני המכס בחיפה: מפגש עם הנהלת רשות המסים

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, אשר פתח את המפגש, הסביר את השקפת הרשות, תכניות לעתיד, וכוונתו לשפר את השירות לכל הגופים הקשורים. בוועד לשכת סוכני המכס והמשלחים בחיפה סיכמו את הפגישה הטובה והביעו תקווה להמשך קשר פורה


10:50 ,02.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

אמש נפגשו ראשי הנהלת המסים עם ועד לשכת סוכני המכס והמשלחים בחיפה. בפגישה נכחו מנהל רשות המסים, מר יעקב ערן, מנהל המכס, מר אבי ארדיטי, מנהל מכס חיפה, מר יהודה בן דוד, סגנו ועוזרי המנהלים. ראשי רשות המסים נפגשו כאמור עם חברי ועד לשכת סוכני המכס בהם כהן גד, יוסי טיין ושולי חסיד.

 

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, אשר פתח את המפגש, הסביר את השקפת הרשות, תכניות לעתיד, וכוונתו לשפר את השירות לכל הגופים הקשורים. מר ארדיטי דיבר על הקשר החשוב עם לשכת סוכני המכס, כדרך להעברה, והסברה של מערכת שער עולמי וחזר על הבטחתו לקשר ולמידע בין הנהלת המכס והלשכה.

 

מר בן דוד הודה לכולם על המפגש, ציין כי חשוב לקיימו גם בעתיד, דיבר על פתיחות, שיפור השירות, בירך על הקשר הטוב עם ועד הלשכה, והבטיח לסייע כמיטב יכולתו לוועד הלשכה בבואו לתת שירות לחברי הלשכה.

 

כהן גד העלה על נס את הקשר הטוב שיש ללשכה עם המנהל ועם הנהלת המכס, והנהלת מכס חיפה, פירט את הפעולות שהוועד עושה לטובת החברים, ולטובת הסחר באזור, יחד עם ניסיון בשיתוף גורמים אחרים להגדלתו, הודה לכולם על הקשר הטוב והמועיל לטובת חברי הלשכה.

 

יוסי טיין העלה את נחיצות שיתוף ההנהלה עם הלשכה בנושא החלטות שונות, כולל החלטות סיווג, שיעזרו לחברים בנושא סיווג בהתאם להנחיות, וקיבל הבטחה ממנהל המכס לפעול בנושא.

 

בוועד לשכת סוכני המכס והמשלחים בחיפה סיכמו ואמרו כי היתה פגישה טובה ופוריה, והביעו תקווה להמשך קשר פורה.