משרד הכלכלה: החמרת רגולציה בפיקוח יצוא דו שימושי

לאחרונה שונתה הוראת מנכ״ל משרד הכלכלה מספר 3.5 כך שנוספה דרישה לצירוף ״מכתב מלווה״ לבקשת הרישיון שמגיש היצואן. דרישה חדשה זו נולדה כתוצאה מדרישה של האגף לפיקוח יצוא במשרד הביטחון


10:01 ,15.11.2018 מאת: עמירם הלוי

בחודש ספטמבר 2018 שונתה הוראת מנכ״ל משרד הכלכלה מספר 3.5 (מצ״ב לינק להוראה החדשה). השינוי העיקרי בהוראה החדשה הוא תוספת רגולציה בדמות הוספת דרישה לצירוף ״מכתב מלווה״ לבקשת הרישיון שמגיש היצואן.

 

עד לשינוי זה נדרש היצואן למלא טופס בקשה דיגיטלי באתר משרד הכלכלה ולצרף את המסמכים הבאים: מפרט טכני של המוצר ואישור משתמש סופי חתום ע״י הלקוח. כעת, כאמור, נוספה דרישה למסמך שלישי - ״מכתב מלווה״.

 

דרישה חדשה זו של משרד הכלכלה נולדה כתוצאה מלחץ של אפ״י (אגף לפיקוח יצוא במשרד הביטחון). מכתב זה אמור לתת לאפ״י בקצרה פרטים אשר כולם נמצאים כבר בבקשת הרישיון המקוונת אותה ממלא היצואן.

 

מהלך זה עורר תמיהות ושאלות של יצואנים לגבי ההכבדה הרגולטורית הזו, תוך ציון שאם היצואן נדרש ממילא לציין את כל הפרטים בטופס הבקשה המקוון, מדוע לחזור שוב ולשאול את אותן שאלות בדיוק, רק במסמך וורד, שאותו צריך אח״כ גם לצרף לבקשה המקוונת.

 

להלן השאלות החדשות (שבעצם אינן חדשות) שאותן נשאל היצואן ב״מכתב המלווה״:

שם היצואן, תאריך, שם המוצר ותיאורו, מפוקח לפי צו ואסנאר / כימי ביולוגי גרעיני, נתונים טכניים, האם תתבצע העברת ידע, טכנולוגיה או source code?, כמות העסקה המבוקשת, האם תהיה תחזוקה שלאחר מכירה מול הלקוח? מה הכמות לתחזוקה?, האם ביצוא המתכונן משולבים רכיבים/ ידע/ טכנולוגיה אמריקאית המפוקחת ע״י חוקי הפיקוח על היצוא בארה״ב? אם כן, צרף אישור ליצוא המשך ( re-export), האם המוצר נמכר בעבר לסין? במידה וכן - למי, מתי ומהן הכמויות, הסבר ותיאור השימוש הסופי של המוצר, הסבר על השימוש הסופי של המוצר ע״י המשתמש הסופי המדובר, משתמש ביניים, מדינה/ שם/ כתובת /דואר אלקטרוני/ פרטי איש קשר (שם/ תפקיד/ טלפון / עיסוק ותיאור פעילות), משתמש סופי (שם/ מדינה / כתובת/ דואר אלקטרוני/ פרטי איש קשר/ שם/ תפקיד/ טלפון/ דואר אלקטרוני / עיסוק ותיאור פעילות), הערות ודגשים נוספים שלא צוינו בבקשה, שם ותואר ממלא המכתב.

 

אם יש לכם ספק כלשהו שאלו את עמיל המכס שלכם.

 

 

עמירם הלוי היה עד לאחרונה מנהל תחום פיקוח יצוא דו שימושי במשרד הכלכלה ושימש בתפקיד זה במשך 10 שנים. ליצירת קשר במייל ניתן לפנות לכתובת דוא״ל amiram59@gmail.com