המשרד להגנ״ס הוציא לבז״ן צו להפסקת פעולות הייצור, האחסון וניפוק הביטומן

‏‏‏‏‏‏‏‏‏זאת בעקבות גרימת זיהום אוויר חריג והפרת הוראות היתר הפליטה. ביטומן משמש לייצור אספלט כבישים ולאיטום ובז״ן היא הספקית היחידה שלו בישראל. הסגירה תתבצע עד ה-16 באפריל


08:33 ,19.01.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה הוציא ביום חמישי לחברת בז״ן (בתי זיקוק לנפט) ולמנהליה צו מנהלי לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, להפסקת פעילות הייצור ביטומן (אספלט לכבישים). זאת, בשל הפרה מתמשכת של הוראות היתר הפליטה, ובהן אי-שדרוג מתקן (סקראבר) המטפל בפליטות מערך ייצור, ואחסון וניפוק ביטומן במפעל בז״ן באופן הגורם לחריגה מערכי הפליטה בארובת מתקן הסקראבר במזהם חומרים אורגניים נדיפים (המבוטא כ-TOC).

 

חברת בז״ן, הפועלת במפרץ חיפה, נדרשת לפי הצו שעליו חתום מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, להפסיק את פעולת הייצור, האחסון וניפוק הביטומן, עד לא יאוחר מ-16 באפריל 2020, עד לעמידת החברה בערכים שנקבעו לה בהיתר הפליטה. כבר כעת, הורה המשרד, לחברה להודיע לאלתר ללקוחותיה על הצו האמור ועל כך שעליהם להיערך בהקדם האפשרי. 

 

בעקבות הליך השימוע ובהיות מפעל בתי הזיקוק ספק הביטומן היחיד בארץ, הודיע המשרד להגנת הסביבה למשרדי הממשלה הרלוונטיים, כי נשקלת אפשרות הוצאת צו להפסקת השימוש למתקן הביטומן, לאלתר, על מנת להפסיק את ההפרה החוזרת והנשנית והמתמשכת של הוראות החוק וגרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר. 

 

גיא סמט, מנכ״ל המשרד להגנת הסביבה: ״עתיד תעשיית הדלקים במדינת ישראל הוא נושא השרוי במחלוקת. עמדת המשרד להגנת הסביבה ידועה, ולפיה הגיע הזמן לסיים את זיקוק הדלקים בישראל וכי על הממשלה להיערך עד 2030 לכל המאוחר לסגירת המתחם הפטרוכימי בחיפה. יחד עם זאת, כל עוד מפעל בז"ן פועל, אנחנו נדאג שיפעל בתנאים המיטביים, שלא יגרמו לזיהום אוויר במפרץ חיפה. המשרד מפקח על המפעלים בצורה הדוקה, וגם בעתיד, בכל פעם שיתגלו חריגות, נפעל להפחתת הזיהום – בחיפה, ובכל מקום בארץ״. 

 

בתגובה, הבהיר משרד הכלכלה, כי מתקן הביטומן בבתי הזיקוק חיפה הוא הספק היחידי של ביטומן למשק הישראלי בהיקף של כ-250 אלף טון בשנה. כמו-כן, ציין כי מוצר זה הוא הכרחי למשק, המשמש הן את תעשיית האיטום של מבנים, גגות ומבנים תת קרקעיים והן את ענף התשתיות.  

 

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הבהיר כי המפעל הוא חיוני ביותר, וכי כל תהליך ייצור האספלט במדינת ישראל תלוי בו. משרד התחבורה הוסיף כי משמעות סגירת המפעל היא הפסקת ייצור האספלט בכל המדינה ובכך יצירת פגיעה בלתי מתקבלת ברמה הלאומית מבחינת פיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם. שני המשרדים ביקשו שלא לסגור את המתקן, ולאפשר לו להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית, עד להקמת מתקן הטיפול בסוף שנת 2020.

 

על אף החשש שהביעו המשרדים ולאור החומרה הסביבתית, עמד המשרד על כך שיש להפסיק את החריגות. לאחר בחינת עמדת משרדי הכלכלה והתחבורה והבטיחות והדרכים כי מפעל זה הוא מפעל חיוני, בשל היותו ספק יחיד של הביטומן, ולאור חיוניות הביטומן למשק, כחומר אשר בלעדיו יופסק ייצור האספלט בכל המשק, דבר שעלול ליצור פגיעה קשה בפיתוח כלל מערכת הכבישים ואחזקתם, המשרד יהיה מוכן לתת אורכה להיערכות המשק. יחד עם זאת, בשים לב לחומרת החריגות, אין באפשרות המשרד לתת אורכה מעבר לתקופה מצומצמת בלבד של לכל היותר שלושה חודשים ולא מעבר לכך.