הסכם קיבוצי חדש לעובדי המגזר הציבורי

יו״ר ההסתדרות והממונה על השכר, בתיאום עם יו״ר מרכז השלטון המקומי, הגיעו להסכם חדש שמסדיר את אופן העסקתם של עובדי המגזר הציבורי, החל מיום ראשון ועד לסוף חודש יוני. המטרה: להגדיל את היקף השירות שניתן לציבור


09:53 ,03.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

המעסיקים במגזר הציבורי, יפעלו להשיב למתכונת עבודה מלאה, מספר גבוה ככל הניתן של עובדים המועסקים על ידם, תוך שמירה על בריאותם והקפדה על תנאי ״התו הסגול״, כך נקבע במסגרת ההסכם שגיבשו יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, והממונה על השכר, קובי בר נתן, בתיאום עם יו״ר השלטון המקומי, חיים ביבס. בתוך כך, ובכפוף למפורט בהסכם, המעסיקים יוכלו לבצע שינויים בסדרי העבודה ובמתכונת ההעסקה, כגון: שינוי שעות העבודה הרגילות, הפרדה בין קבוצות וניוד עובדים.

 

עובדים שעל אף המאמצים, לא ניתן יהיה להעסיקם עקב המגבלות השונות, ישהו ב״חלף חל״ת״ בחסות המעסיק ותשולם להם קצבת ׳חלף אבטלה׳ על ידו. המעסיק יבצע הפרשות בגין הקצבה לקרנות הפנסיה וההשתלמות לטובת המשך רציפות הזכויות של העובדים.

 

ההסכם ייכנס לתוקף החל מיום ראשון ה-3 במאי 2020 ובכפוף לאישור תקנות שעת חירום ולהחלטות הממשלה בעניין החלת ה״תו הסגול״ על המעסיקים במגזר הציבורי.

 

יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מסר כי: ״ההסכם הוא שלב משמעותי להשבת השגרה ולהגדלת היקף המענה שמדינת ישראל מעניקה לציבור בימים אלו. דאגנו לחזרה אחראית של העובדים לעבודה סדירה, תוך פרישת רשת ביטחון והבטחת רצף זכויות גם למעט העובדים שבשלב זה, עדיין לא יוכלו לחזור לעבודתם. לא נשאיר אף אחד מאחור. אני מודה לממונה על השכר שסייע להסכם לקרום עור וגידים ומחזק את העובדים בברכת בריאות איתנה וחזרה ברוכה לשגרה״.

 

הממונה על השכר, קובי בר נתן: ״ההסכם החדש מייצר  מנגנון גמישות הולם למעסיקים במגזר הציבורי. הוא מאפשר להרחיב את השירותים הניתנים לציבור בשל הגדלת מספר העובדים שחוזרים לעבוד. במקביל, הוא נותן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם. אני מעריך את יו״ר ההסתדרות על הירתמותו לטובת המאמץ המשותף בהגעה להסדר זה״.

 

יו״ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס: ״השלטון המקומי ממשיך לדאוג לעובדיו ולהעניק להם ביטחון תעסוקתי בהסכם קיבוצי חדש שייתן מענה כולל למצב הקיים. ההסכם חל על העובדים שלא צפויים לשוב למעגל העבודה בקרוב עקב המגבלות הקיימות, ומבטיח את המשך השתכרותם כמעט במלואה״.