ועדת הכלכלה תדון בצווים להגבלת הסחר עם קוריאה הצפונית

זאת בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו״ם להוסיף לרשימת הטובין האסורים ליבוא מקוריאה הצפונית גם מוצרי נפט גולמי, נפט מזוקק, מוצרי מזון וחקלאות ועוד. תדון בנוסף בתקנות שיאפשרו להטיל עיצומים כספיים על מפרי חוק הרפורמה במכון התקנים


12:38 ,11.04.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת הכלכלה של הכנסת תדון בתיקון צו היבוא והיצוא העוסק בפיקוח על יצוא טובין לקוריאה הצפונית (הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה). לפני כשנתיים וחצי אישרה הוועדה את הצו, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם, שאסר על יצוא מוצרי יוקרה למדינה. עם זאת באוגוסט 2017 קיבלה מועצת הבטיחות של האו"ם החלטה נוספת, לאסור גם על סחר בעפרת ודגים עם קוריאה הצפונית, ולכן מבקש משרד הכלכלה לתקן את הצו בהתאם. 

 

כמו כן תדון הוועדה בצו היבוא והיצוא העוסק בפיקוח על יבוא טובין מקוריאה. בהמשך לישיבה הקודמת תדון הוועדה בבקשת משרד הכלכלה לאשר צו העוסק בפיקוח על יבוא טובין מקוריאה הצפונית, וזאת בהתאם להחלטה נוספת של מועצת הביטחון של האו״ם שהתקבלה בדצמבר 2017, להוסיף לרשימת הטובין האסורים ליבוא מקוריאה הצפונית גם מוצרי נפט גולמי, נפט מזוקק, מוצרי מזון וחקלאות, ציוד אלקטרוני, עץ, כלי שיט ותחבורה, ברזל ומתכות אחרות ועוד. 

 

בהמשך תדון ועדת הכלכלה בתקנות שעוסקות  במקרים בהם ניתן יהיה להפחית את העיצומים הכספיים שנקבעו בפקודת היבוא והיצוא כנגד מפרי הפקודה שפוגעים ברפורמה במכון התקנים. הרפורמה במכון התקנים, שנועדה לפתוח את הליכי היבוא והבדיקות של מוצרי היבוא לתחרות במסגרת המלחמה ביוקר המחייה, נכנסה לאחרונה לתוקף. עם זאת קבע החוק כי הפעלת עיצומים כספיים על מפרי החוק תתאפשר רק לאחר שיאושרו תקנות המסדירות את המקרים והנסיבות בהם ניתן יהיה להפחית עיצומים. כעת הגיש משרד הכלכלה לאישור הוועדה את התקנות, לפיהן מוצע לאפשר, בין היתר, הפחתה של 20% מהעיצומים שנקבעו בחוק במקרה של הפרה ראשונה, הפחתה של 30% אם המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה על התקינה ועוד. כמו כן מוצע לקבוע כי שיעור ההפחתה בשל מספר נסיבות לא יעלה על 75% מהעיצום. במידה והוועדה לא תאשר את התקנות מבקש משרד הכלכלה לדחות את מועד הכניסה לתוקף של סעיפי העיצומים הכספיים בחצי שנה, או למועד מוקדם יותר עד לאישור תקנות ההפחתה.