משרד הכלכלה: שנת 2018 – שנת שיא בייצוא הישראלי

על פי התחזיות, היצוא הישראלי צפוי לשבור שיאים חדשים של למעלה מ- 110 מיליארד דולר, גידול של כ-8% מ-2017. יצוא השירותים ממשיך בצמיחה מהירה ועל פי התחזית אמור לצמוח בשיעור דו ספרתי של כ-14%


11:59 ,08.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מסכם את שנת 2018, עם שיאים חדשים, הן מבחינת נתוני היצוא והן מבחינת מספר בקשות הסיוע, היקפי התמיכות בחברות הישראליות היצואניות. המינהל החל בימים אלו בהכנותיו לקראת פתיחת המקצים להגשת בקשות חדשות לשנת 2019.

 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מציג תחזית אופטימית במיוחד בנוגע לנתוני סוף השנה ביצוא הישראלי, אשר צפויים להתפרסם באופן רשמי במהלך הרבעון הראשון של 2019. על פי התחזיות, היצוא הישראלי צפוי לשבור שיאים חדשים של למעלה מ-110 מיליארד דולר, גידול של כ-8% מ-2017.

בהסתכלות על החלוקה לסחורות ושירותים, יצוא השירותים ממשיך בצמיחה המהירה ועל פי התחזית אמור לצמוח בשיעור דו ספרתי של כ-14% ולהגיע לכ-51 מיליארד דולר. את עיקר הגידול ביצוא השירותים תופסים שירותי ההייטק אשר צמחו בשיעור גבוה של כ-20%.

 

סקטור הסחורות צפוי גם הוא לצמוח, אם כי בשיעור נמוך יותר של כ-3%, ולהגיע לכ-60 מיליארד דולר. בסקטור זה, ניתן לראות מטה את הגידול בשווקים נבחרים: תכניות הסיוע של מנהל סחר חוץ מעניקות תמיכה כספית בהוצאות השיווק הבינלאומיות של החברות. קהל היעד של התכניות השונות הוא יצואניות מתחילות, כמו גם חברות וותיקות יותר, המבקשות להיכנס לשווקים חדשים.

 

בשנה החולפת הוגשו למינהל 413 בקשות, מתוכן אושרו 281 בקשות בהיקף כולל של כ-104 מיליון שקל. מדובר בעליה של כ-16% במספר הבקשות שאושרו וגידול של כ-18% בסך התמיכות בהשוואה לאשתקד. החברות המגישות הגיעו ממגוון רחב מאוד של סקטורים, הכולל הן את תעשיות ההייטק והן את התעשיות המסורתיות ומכל רחבי הארץ.

 

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של״ב), הפונה לקהל היצואנים המתחילים, נכנסה לשנה השנייה של פעילותה במהלכה אושרו 90 תכניות (כ-30% יותר מבשנת 2017) מתוך כ-140 הגשות בסך כולל של מעל ל-16 מיליון שקל. מדובר בעלייה של 40% לעומת היקף התמיכה בתכנית של״ב בשנת 2017.

בהסתכלות על פילוח שווקי היעד של החברות שהגישו בקשה לתמיכה, ארה״ב מובילה (169), מיד אחריה נמצאות גרמניה (35), הודו (33), אנגליה (32), סין (31) וצרפת (22).

 

אוהד כהן, מנהל מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, מסר כי ״בשנת 2018 הגענו לשיא חדש בהיקף התמיכה הניתן לחברות יצואניות. בתוך כך ניתן דגש מיוחד לתמיכה במגזרים חשובים עבורנו, כגון חברות ממגזר המיעוטים וחברות מהפריפריה כמו גם בשווקים שהגדרנו כשווקי יעד עבור התעשייה הישראלית כגון, סין, יפן, והודו. אנו נמשיך לפעול להגברת היצוא ולהצלחתן של החברות בשווקים הבינלאומיים באמצעות תכניות הסיוע השונות, מערך הנספחים המסחריים והרחבת מערך הסכמי הסחר של מדינת ישראל״.

 

תקציב התמיכות לשנת 2018 הוגדל בכ-18% ביחס ל-2017. גידול זה מצביע על התרומה הגדולה שמיוחסת למערך כלי סיוע עבור היצואנים, חדשים וותיקים כאחד. לקראת פתיחת התכניות לשנת 2019, קורא מינהל סחר חוץ לחברות, למהר לגשת למסלולי הסיוע, הזוכים לביקושים גבוהים ביותר. המקצה הראשון של שנת 2019 ייפתח במהלך חודש ינואר. כדאי ומומלץ להכיר את התכניות מבעוד מועד ולהיות מוכנים כאשר ייפתח.

 

אוהד כהן הוסיף, ״בשנה בה מערכת הסחר העולמית עוברת טלטלה, אני שמח במיוחד לראות כי היצוא הישראלי ממשיך בצמיחה שאותה הוא מציג בשנים האחרונות, וכפי שמשתקף בנתונים, אנו צפויים לעוד שנת שיא ביצוא הישראלי. אנו במינהל סחר חוץ פועלים באופן אינטנסיבי, במגוון הכלים שעומדים לרשותנו, לצורך הגדלת היצוא וגיוונו. אני שמח לראות שאנו נמצאים בדרך הנכונה וכי היצוא לשווקים שאנו מעודדים מצליח לצמוח. אנו נמשיך לפעול למען קהילת היצואנים ביתר שאת גם בשנת 2019, באמצעות 43 הנציגויות הכלכליות שאנו מפעילים ברחבי העולם, באמצעות הרחבת מערך הסכמי הסחר החופשי במטרה להעניק ליצואנים יתרון תחרותי אל מול מתחריהם בחו״ל וכמובן באמצעות הפעלת קרנות הסיוע הייחודיות שלנו לקהילת היצואנים״.