סך הכנסות החברות הממשלתיות ב-2011: 64 מיליארד שקל

מנתוני דוח החברות הממשלתיות עולה שמועסקים בהן 58 אלף עובדים, שייצאו בשנה החולפת ב-14.7 מיליארד שקל


00:00 ,06.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בישראל יש 96 חברות ועמותות ממשלתיות, שסך הכנסותיהן בשנת 2011 עמדו על כ-64 מיליארד שקל ועובדים בהן כ-58 אלף עובדים. סך הכנסות החברות הממשלתיות מיצוא ב-2011 הסתכם בכ-14.7 מיליארד שקל. כך עולה מדוח החברות הממשלתיות לשנת 2011, שהוגש לשר האוצר.

עוד עולה, שבין השנים 2011-2015 מיועדת המדינה להשקיעה במשק החשמל 40 מיליארד שקל; ההשקעה החזויה ברכבת בין השנים 2008-2020 עומדת על 29 מיליארד שקל; ובחברה הלאומית בדרכים תשקיע המדינה בין השנים 2011-2016 סכום של 26 מיליארד שקל.

עוד מהדוח: בסיכום לשנת 2011 הציגה חנ"י רווח נקי של 123.8 מיליוני שקל, לעומת רווח נקי של 258.2 מיליון שקל ב-2010. ב-2011 עמדו הכנסות החברה על 750.5 מיליון שקל, לעומת 779.2 מיליון שקל ב-2010.

הכנסות חברת נמל חיפה ב-2011 עמדו על 690.4 מיליון שקל, לעומת 710.9 מיליון שקל ב-2010, ירידה של 2.9%, שמיוחסת לירידה באגרות הרציף בעקבות הרפורמה בנמלים ובהיקף תנועת המכולות.

הרווח הגולמי של חברת נמל חיפה עמד ב-2011 על 141.1 מיליון שקל, גידול של 20% לעומת 2010, אז עמד הרווח הגולמי על 117.3 מיליון שקל. סך הרווח הנקי של החברה עמד ב-2011 על 6.1 מיליון שקל, לעומת 65.2 מיליון שקל ב-2010. בדוח ישנה הערה שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חנ"י, המסדיר את זכויותיה.

הכנסות חברת נמל אשדוד ב-2011 עמדו על 1.1 מיליארד שקל, לעומת 1.14 מיליארד שקל ב-2010. רוב הכנסות החברה בשנה שעברה באו ממתן שירותים למטענים. הרווח הגולמי של החברה ב-2011 עמד על 198.8 מיליון שקל, ירידה של 7% לעומת 2010, כשהרווח הגולמי עמד על 214.9 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה ב-2011 עמד על 18.8 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 179.8 מיליון שקל ב-2010.

חברת נמל אילת הציגה ב-2011 הכנסות של 115.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 122.6 מיליון שקל ב-2010. ב-2011 הציגה החברה רווח נקי של 17.2 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 15.8 מיליון שקל ב-2010. יצוין שבשנת 2011 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 93.3 מיליון שקל.

סך הכנסות החברה הלאומית לדרכים עמדו בשנת 2011 על 5,386 מיליארד שקל, בהשוואה ל-3,688 מיליארד שקל ב-2010, עלייה של 46%, המיוחסת לתוכנית הרב שנתית החדשה של החברה. הרווח הנקי של החברה בשנת 2011 עמד על 22.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 16.4 מיליון שקל ב-2010. יצוין שסך ההוצאות של החברה בפיתוח כבישים ב-2011 עמד על 5.2 מיליארד שקל.

רכבת ישראל הציגה הפסד של 219.9 מיליון שקל ב-2011, לעומת הפסד של 165.2 מיליון שקל ב-2010, המיוחס לגידול בעלויות התפעול ולאי עמידה בתחזיות הובלת נוסעים ומטענים. יצוין שהיתה זו השנה השמינית ברציפות (מאז 2003) שהחברה הפסידה כסף. הכנסות החברה מהובלת נוסעים הסתכמו ב-2011 ב-547.6 מיליון שקל, לעומת 548.5 מיליון שקל ב-2010. ההכנסות מהובלת מטען הסתכם ב-2011 ב-135.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 126.9 מיליון שקל ב-2010. ב-2011 קיבלה רכבת ישראל סובסידיה בסך 410 מיליון שקל מהמדינה.

עוד צוין בדוח כי במהלך השנה אירעה שריפה במערך הקרונועים, וכתוצאה מכך רשמה החברה הפסד הוני של 28 מיליון שקל. כתוצאה ממספר התנגשויות בין רכבות נרשו הפרשות להפסד בסך 34.3 מיליון שקל. נכון לכתיבת הדוח, החברה נמצאת במספר סכסוכי עבודה, בגללם נקטו העובדים עיצומים ושביתות.

עובדי חברת נמל אשדוד משתכרים את השכר הממוצע הגבוה ביותר מבין 58 אלף עובדי החברות הממשלתיות, עם משכורת ממוצעת של 39 אלף שקל בחודש.

מתוך הדוח עולה ש-1,318 עובדי חברת נמל אשדוד מובילים את טבלת עלות השכר הממוצעת, עם 468 אלף שקל בשנה. במקום השני נמצאים 129 עובדי חנ"י, עם עלות שכר ממוצעת של 443 אלף שקל (36,900 שקל בחודש). במקום השלישי 1,118 עובדי חברת נמל חיפה, עם עלות שכר של 408 אלף שקל (34 אלף שקל בחודש). 12,695 עובדי חברת החשמל נמצאים במקום החמישי, עם עלות שכר של 344 אלף שקל (28,600 שקל בחודש), 325 עובדי החברה הלאומית לדרכים (לשעבר מע"צ) במקום השביעי, עם עלות שכר של 286 אלף שקל (23,800 שקל בחודש), כש-2,416 עובדי רכבת ישראל מדורגים במקום העשירי, עם עלות שכר של 216 אלף שקל בשנה (17,900 שקל בחודש).

סך עלות השכר הממוצעת לשנה של כלל עובדי החברות הממשלתיות עומד על 290.400 שקל. לשם השוואה, עלות השכר הממוצעת במשק עומדת על 104.8 אלף שקל בשנה.