למ״ס: עלייה של 10.9% ביבוא חומרי גלם

עיקר העלייה בחומרי הגלם המיובאים נרשמה בברזל ובפלדה. נרשמה ירידה של 33.3% ביבוא מכונות וציוד להשקעה. מתחילת השנה הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-76.7 מיליארד שקל


14:02 ,13.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אוקטובר 2018, הסתכמו יבוא הסחורות ב-27.6 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-16.6 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-11.0 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-76.7 מיליארד שקל. כך מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס).

 

יצוא הסחורות בחודשים ינואר- אוקטובר 2018, היווה 64.7% מהיבוא לעומת 73.7% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי בעשרת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-76.7 מיליארד שקל לעומת גירעון של 44.4 מיליארד שקל בינואר-אוקטובר 2017, עלייה של 72.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-3.0% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 8.3% בחישוב שנתי מאי-יולי 2018. בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-2.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.7% בחישוב שנתי, במאי-יולי 2018.

 

יבוא הסחורות באוקטובר 2018, הסתכם כאמור ב-27.6 מיליארד שקל. מתוכם 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-25% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

 

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה ב-10.9% באוגוסט-אוקטובר 2018. זאת, בהמשך לעלייה של 17.3% במאי-יולי 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-98.9% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-10.0% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא מוצרי מזון גולמיים ב-8.3%.

 

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 28.7% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018.  זאת, בהמשך לירידה של 14.9% בחישוב שנתי במאי-יולי 2018. יבוא מכונות וציוד ירד ב-33.3% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-18.3% בחישוב שנתי.

 

בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-0.5% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה של 14.3% בחישוב שנתי בחודשים  מאי-יולי 2018. יבוא מוצרים בני קיימא ירד ב-0.8% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2018. עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה שירד ב-18.4% בחישוב שנתי. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה באוגוסט-אוקטובר 2018 ב-0.4% בחישוב שנתי

 

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוקטובר 2018 ב-16.1 מיליארד שקל, לעומת 16.5 מיליארד שקל בחודשים  המקבילים של שנת 2017.

 

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בעשרת החודשים הראשונים של השנה ב-31.9 מיליארד שקל, גבוה ב-41.3% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

 

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוקטובר 2018 ב-16.6 מיליארד שקל. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 13% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

 

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד, על פי נתוני המגמה באוגוסט- אוקטובר 2018, ב-1.5% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.9% בחישוב שנתי, בחודשים מאי-יולי 2018.

 

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר-אוקטובר 2018, לפי נתונים מקוריים, ב-20.4 מיליארד שקל, לעומת 20.9 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2017.

 

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוקטובר 2018 ב-3.3 מיליארד שקל - ירידה של 7.2% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2017. יצוא גידול הדרים ירד ב-17.3% באותה תקופה. לעומת זאת, יצוא וגידול דגים עלה ב-15.5%.