ארגון התאגידים של סוכני המכס - בחירת חברי הנהלה ויו"ר במסגרת האסיפה הכללית

ביום חמישי הקרוב, 23 בדצמבר, תתכנס האסיפה הכללית של חברי ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לצורך בחירת חמישה חברי הנהלה חדשים ויו"ר הנהלה חדש; לקראת כינוסה של האסיפה הציעו עצמם למועמדות תשעה מתמודדים המועסקים בארגונים המשתייכים לארגון התא


00:00 ,20.12.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

ביום חמישי הקרוב, 23 בדצמבר, תתכנס האסיפה הכללית של חברי ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, לצורך בחירת חמישה חברי הנהלה חדשים ויו"ר הנהלה חדש.
 
לקראת כינוסה של האסיפה הציעו עצמם למועמדות תשעה מתמודדים המועסקים בארגונים המשתייכים לארגון התאגידים. רשימת המתמודדים כוללת (לפי סדר אלפבית) את יואב אלי, יוסי ביבאס, יוסי כהן, ירם מור, שרון סופרין, נורה סיפרמן, ראובן קריאף, שאול רמון, שלמה שרון.
 
על פי תקנון הארגון, ההנהלה, המורכבת מחמישה נציגי תאגידים החברים בארגון, תיבחר על ידי האסיפה הרגילה, מבין המועמדים שיציעו עצמם באסיפה הכללית כחברי הנהלה. לא ייבחר להנהלה יותר מנציג אחד של תאגיד כלשהו. חברי ההנהלה יהיו החמישה שיקבלו את מספר הקולות הרב ביותר בהצבעת האסיפה הכללית.
 
ההנהלה תיבחר לתקופה של שנתיים אך תמשיך ותכהן גם לאחר תקופת השנתיים כל עוד לא בחרה האסיפה הכללית הנהלה חדשה.
 
מיד לאחר בחירתם של חמשת חברי ההנהלה תבחר האסיפה הכללית את יו"ר ההנהלה מבין חמשת חברי ההנהלה.
 
יו"ר ההנהלה ייבחר על ידי האסיפה הכללית ולא על ידי חברי ההנהלה. בחירתו, מתוך חברי ההנהלה, נעשית במסגרת אותה אסיפה כללית ולאחר שנבחרים, על ידי האסיפה הכללית, חמשת חברי ההנהלה.
 
 
להלן רשימת המועמדים (לפי סדר אלפבית), נסיונם המקצועי ותוכניותם במידה ויבחרו :
 
יואב אלי – אבי-עד שרותים לוגיסטיים
עובד בענף כמעט 30 שנה, ומתוכן כסוכן מכס ומשלח בינלאומי כמעט 20 שנה. "אני אחד מהוותיקים ומהמנוסים בענף כסוכן מכס ומשלח בינלאומי, סוכן ביטוח ימי, ומרצה במכללה למינהל בנושא של מקצועות המכס".
 
יואב מכהן בהנהלת ארגון התאגידים בשנתיים האחרונות.
 
"ידוע לי שישנה מגמה של האצלת סמכויות בהנהלה שתיבחר ואני מקבל זאת בברכה. הייתי רוצה להוביל את המהלך של תיק המכס. רוב המתמודדים באים מאוריינטציה של שילוח בינלאומי, ואילו אני בא מאוריינטציה של המכס.
הייתי מאד רוצה (וכבר הגשתי מסמך להנהלה היוצאת) להמשיך ולקדם את כל הנושא הקשור לשידרוג וגיבוש מחדש של ההשכלה המקצועית של הענף", אמר יואב אלי.
 
לדעתו, יש גם צורך לפעול לאחוד השכלתם והכשרתם של חברי הארגון לבין פקידי המכס. "זאת בגלל מערכות היחסים המאד מיוחדת שהתפתחה בין שני הגופים".
 
 
יוסי ביבאס  - אחים ביבאס בע"מ
חברתו, חברת "האחים ביבאס", פועלת משנת 1943, כאשר המשפחה היא בעלת שליטה ויוסי מנהל את החברה. יוסי ביבאס הינו דור שני, ובן לאברהם ביבאס שיסד את החברה ועדיין עובד בה.
 
יוסי עובד בחברה מאז 1968, שבמהלכם עבר את כל שורת התפקידים, החל משליחויות ועד לניהול החברה,
 
הוא בעל השכלה אקדמית, ובנוסף הוא שהה במשך שנתיים בארה"ב בהשתלמות מקצועית. כיום הוא פעיל גם בפעילות ציבורית.
 
"במשך הקדנציה הנוכחית בה שימשתי כחבר בהנהלת ארגון התאגידים, תרמתי ממרצי ומזמני בכדי לשפר את תדמיתו של הארגון כארגון של סוכני מכס ומשלחים בינלאומיים הן כלפי ציבור המשתמשים והן כלפי המשרדים הממשלתיים, ובעיקר מול שלטונות המכס והנמלים. בנוסף, פעלתי רבות ביחד עם שאר החברים, ביחוד ביצוג של חברות שאינן נמנות על הקונצרנים הגדולים בכדי למתן החלטות של גופים הקשורים בענף", אמר.
 
"אני מתכוון בקדנציה הבאה, באם אבחר לועד, לפעול למען כלל ציבור סוכני המכס, בעלי גודל בינוני, לתרום להתמקצעות רמת המועסקים בענף ולפעול לשיפור הרמה האתית. בהזדמנות זו אני רוצה למסור תודה מיוחדת לאמיר שני, היו"ר הפורש, שעשה רבות כיו"ר ארגון התאגידים, ולאחל לו הצלחה בדרכו".
 
 
יוסי כהן – אמקס KN
יוסי כהן, מנכ"ל ובעלים משותפים של אמקס Kuehne + Nagel  ישראל, בן 43, תושב ת"א נשוי ואב לשלושה ילדים.

יוסי כהן "נולד" בענף השילוח והלוגיסטיקה כשמייד לאחר הצבא עבד בממן, תבל, ושחרור עד שבנובמבר 1989 הקים את חברת אמקס. לאחר מכן בשנת 1996, חבר אל קונצרן השילוח השוויצרי Kuehne + Nagel. משנת 2001, K+N מחזיקים בשליטה של 75% והחברה מתפקדת למעשה כחברת בת לכל דבר.
 
כנושאים עיקריים במצע, אפשר למנות את הפעילות לאיחוד ארגון הגג של חיפה עם ת"א ליצירת גוף חזק ומאוחד עם אג'נדה משותפת. יוסי יפעל לחיזוק משמעותי של הגוף בכל האינטראקציות מול הרשויות מכס, נמלים, משרדי התחבורה והאוצר, בין היתר על ידי הקמת ותחזוקת לובי תמיכה חזק בכנסת לקידום נושאי הארגון.
 
יוסי כהן מתכוון להוביל פעילות מערכתית ליצירת סטנדרטים וקוד אתי ברור בכל הנוגע לשיטות הפעילות בענף. כך למשל, אומר יוסי, הקמת מרכז מידע של הענף על  "עקיצות", אי כיבוד המחאות ותשלומים של לקוחות, בעיה שהופכת רלוונטית יותר ויותר בתנאי המשק הקיימים.
 
לדבריו, הוא תומך במעורבות גדולה יותר של החברות הקטנות בהתוויית דרכי פעולה. "הארגון חייב לתת מענה לצרכי כל החברים בו  ולא רק לצרכי החברות הגדולות", אמר.
 
בנוסף, יפעל יוסי להשבחת כ"א העובד בתחום, על ידי קידום הפעילות מול גופים אקדמאים במטרה להסדיר  תוכנית לימודי תעודה, ותוכנית הכשרה שיטתית לעובדים בתחום (בדומה לרפורמה שעשתה בענף הביטוח). בין היתר יפעל יוסי כהן ליצירת כוח קניה משותף לכל החברים בארגון- בכל הנוגע לציוד/שליחויות וכיוצ"ב. בנוסף, לאור מספר העובדים בגופי השילוח ועמילי המכס בישראל, יוסי יפעל להקמת תת-גוף הדומה ל"חבר" של משהב"ט  -שיתופי פעולה מול חברות אשראי, ספקי שירותים  וכד'.
 
בכוונת יוסי כהן להוביל פורום קבוע של סיעור מוחות בענף לקידום נושאים עיקריים בענף והעלאת נושאים ובעיות הדורשים את התייחסות וטיפול הנהלתהארגון והיו"ר.
 
לאור ריבוי השביתות והעיצומים, ידחוף יוסי להקים מערך היגוי לחירום לטיפול יעיל באיתור ותפעול אלטרנטיבות שילוח ולוגיסטיקה לכל הענף בעת משבר.
 
בנוסף, יפעל יוסי כהן לאיחוד כוחות לצורך מאבק מול חברות התעופה והספנות כמתחרים במקום נותני שירותים.
 
 
ירם מור – מעין סוכני מכס
עוסק בענף כ- 15 שנה, במהלכם עבר מגוון תפקידים בחברת מעין. כיום מנהל ירם את כל הפרויקטים החדשים של החברה, וכן הוא אחראי על המחלקות המקצועיות, על כל התחנות, אחראי על הרכש, לוגיסטיקה וכו'.
 
ירם בן 38, בעל רשיונות של סוכן מכס ומשלח בינלאומי.
 
"בארגון התאגידים ישנה מגמה לפצל את התפקידים בין חברי הועד הנבחרים. אני הייתי מאד מעונין להחזיק בתיק המכס – יבוא ויצוא. בשנים האחרונות עסקתי בלוגיסטיקה, קשר עם התחנות אצלנו, וכן עסקתי בהקמת מחלקה של עמילות מכס ושילוח בינלאומי בירדן. הייתי רוצה לראות את הארגון כגוף שפועל ביחד, כארגון מאוחד וזה למען כולנו. אנחנו הדור היותר צעיר ורואים את התפקיד של שיתוף פעולה בין החברים כמשהו עיקרי, כמו רכישות משותפות  - ובזה הייתי רוצה להתרכז".
 
 
שרון סופרין – א. סופרין בע"מ
שרון סופרין הינו בן 35, נשוי ואב לשנים.

שרון הינו בעל השכלה משפטית, ובהכשרתו הינו עו"ד, סוכן מכס, משלח בינלאומי וסוכן ביטוח ימי.
 
שרון מכהן כיום כסמנכ"ל חברת א. סופרין בע"מ. בעבר הוא מילא מגוון תפקידים רחב בתחום.
 
"מטרתי לפעול להפיכת ארגון התאגידים לאיגוד מקצועי יעיל, חזק ובעל השפעה, שיפעל ביתר מרץ לקידום עיניינם של חבריו", אמר שרון סופרין.
 
 
נורה סיפרמן – אוריין אגיש בע"מ
נורה סיפרמן, ילידת ארגנטינה, בעלת תוארBA בכלכלה (1975) ו- MA במנהל עסקים (1978) שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הגברת סיפרמן צברה ידע ונסיון ניהולי בתחום התחבורה, לוגיסטיקה, פתוח עסקי.
 
נורה התחילה את הקריירה המקצועית שלה בשנת 1976 בתפקיד כלכלן במשרד התחבורה, אגף תכנון וכלכלה. בשנת 1978 הצטרפה לחברת ממן - מסופי מטען וניטול, בה מילאה שורה של תפקידים כשהאחרון שבהם, במשך 6 שנים, היה סמנכ"ל כספים וכלכלה. בשנים 2000 עד 2003 מילאה תפקיד של סמנכ"ל כספים של חב' אופיס דיפו ישראל והחל מינואר 2004 מכהנת נורה סיפרמן כמנכ"ל אוריין – אגיש.
 
נורה סיפרמן מבקשת לתרום להנהלת הארגון מנסיונה הרב בתחום ואת יכולתה לבחון בראיה מערכתית רחבה את תחום הלוגיסטיקה.
 
במסגרת הנהלת הארגון, תשאף הגברת סיפרמן להביא להעלאת הרמה המקצועית, לקדם שיתופי פעולה, ליצור מעורבות פעילה והידוק קשרים עם הסביבה העסקית , לרבות המכס, חברות ספנות, חברות תעופה, רנ"ר, ממן, וכו'.
 
 
ראובן קריאף –קבוצת קריאף
ראובן בן 43, נשוי + 3, ובעל ותק ונסיון של 20 שנה בתחום. ב- 1990 הוא הקים את קבוצת קריאף.
 
הוא כיהן במשך שנתיים כחבר בהנהלת ארגון התאגידים. באופן אישי מעדיף ראובן להתמקד בתחום השילוח.
 
לדעתו יש להעמיד בפני הארגון מספר מטרות:

- לסגור את החוזה האחיד הקובע את המגבלות ואת ההסכמים מול המשתמשים. הנושא מטופל זה כ-4 שנים ויש לסיימו. "חוזה זה מקובל בכל העולם, ואצלנו יש לסיימו", אמר.
 
- לפעול, במסגרת הארגון, עם פרגון הדדי, עם כללי אתיקה, בכדי לשפר ולמסד אותם בין חברי הארגון.
 
- לחזק את כוחו של הארגון, כדוגמת לשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון, ועוד.
 
- לשים דגשים חזקים על מערך בתי הספר של הארגון ושילובם בכל בתי הספר שמלמדים כיום שילוח בינלאומי, לוגיסטיקה וכדומה.
 
- שיפור מערכות היחסים עם גופים מקבילים כמו מכון היצוא, אית"ל ועוד.
 
- להמשיך בדרך של השתלמויות מקצועיות אחת לרבעון, בהתאם לצרכים של החברים.
 
- בנית כח קניה לכלל חברי הארגון בתחומים משותפים לכולם.
 
- שיפור עלויות בתחום ביטוח אחריות מקצועית.
 
- בנית מערכות יחסים עם חברות ספנות וחברות תעופה, כאשר המטרה היא חיזוק מעמד המשלח מולם.
 
 
שאול רמון – ניולוג בע"מ
בן 55, נשוי + 3, ובעל השכלה אקדמאית. בעבר כיהן שאול רמון כמנהל מסחרי בחברת שילוח ואח"כ כמנכ"ל חברה ימית.
 
"אני חושב שצריך לטפל בדברים כך שתהיה שקיפות גבוהה יותר של סוכני אוניה ומובילים אוויריים בתהליך קבלת החלטות של שינוע מטענים. בפתרון בעיות הקשורות ללקוחות - כל העלויות מועברות בקלות רבה מידי ע"י גורמים אלה אל כתפי המשלחים (השהייה, היטלים וכו')", אמר רמון בהקשר לפעילות ארגון התאיגידים.
 
לדעתו, על הנהלת ארגון התאגידים להפוך ולהיות גורם מתווך בין הלקוחות לבין כל נותני השירותים והלקוחות, מהמכס ועד לכל יתר הגורמים, כדי שתהליך סחר החוץ של מדינת ישראל יתבצע בצורה החלקה ביותר ובכמה שפחות זעזועים. "ההנהלה צריכה להיות גורם שיעלה את קרנו ומשקלו של כל משלח ועמיל מכס מול הגורמים שצוינו מעלה, כך שמערכת היחסים תהיה הדדית ולא חד צדדית".
 
שאול רמון ציין כי הענף נמצא בתקופה טובה יחסית, קיימת פריחה בסחר חוץ של מדינת ישראל , אך במקביל קיימת חשיפה גדולה מאד בנושא הכספי. לדבריו, הענף צריך להתפתח מול הלקוחות כנותני שרות רחבים יותר מאשר מסלולי השירות הניתנים היום בעיקר בתחום ה- Outsourcing של שירותי ערך מוסף בכל תחומי הפעילות, גם חדשים וגם אלה הקיימים, מתוך כוונה לתת ללקוחות להיות עסוקים במה שהם טובים יותר, יצור ופיתוח והם, המשלחים, יפעלו בתחום הלוגיסטיקה.
 
 
שלמה שרון – טרנסכלל סחר
עו"ד בהשכלתו, נשוי לשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, אביו של אודי שרון, סמנכ"ל DHL, עובד בתחום מאז 1978. בין השנים 1981 – 1984 שימש כנציג טרנסכלל בארה"ב. לאחר מכן כיהן משנה למנכ"ל טרנסכלל, ומנכ"ל טרנסכלל סחר, בעקבות המיזוג. כיום משמש שרון כסגן יו"ר קבוצת טרנסכלל סחר.
 
בעבר כיהן שרון בתפקיד יו"ר אירגון התאגידים וחבר נשיאות לשכת המסחר בתל אביב.
 
שרון מכהן כיום, בנוסף, כיו"ר ACI וחבר ועדת המנהלים של אוברסיז קומרס, TNT ישראל, Open Sky וטרנס בטח – סוכנות לביטוח.
 
שלמה שרון מציע, עם כניסתו להנהלת ארגון התאגידים, לפעול להשגת היעדים הבאים :
- להגביר שיתוף הפעולה עם גורמי סחר החוץ שנושקים לפעילות המשלחים וסוכני המכס, כמו המכס, רשות הנמלים, ממ"ן, לשכת הספנות, אית"ל ועוד.
 
- להדק הקשרים ולשדרג את רמת המקצוע, לגרום לכך שהענף יהיה יותר אטרקטיבי לצעירים – תהליך שעובר בכל מקום בעולם.
 
- לתרום להתמקצעות של העוסקים בענף ושיפור ברמה האתית, ובכך להביא ליחסי ציבור בענף בכדי שיבינו את חשיבות הארגון וחשיבות התחום.