גדעון סיטרמן מינה צוות היגוי לביצוע תוכנית אב להובלת מטענים ביבשה

צוות ההיגוי יתמקד בתנועת המטענים, סוגי המטען, מוצא ויעד ועריכת תחזיות וילווה על ידי מספר חברות תכנון. בראש הצוות יעמוד אבי ירושלמי. גבי בן הרוש ישמש כחבר בצוות


00:00 ,07.02.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

צוות ההיגוי יתמקד בתנועת המטענים, סוגי המטען, מוצא ויעד ועריכת תחזיות וילווה על ידי מספר חברות תכנון. בראש הצוות יעמוד אבי ירושלמי. גבי בן הרוש ישמש כחבר בצוות
 
מנכ"ל משרד התחבורה גדעון סיטרמן מינה צוות היגוי לביצוע תוכנית אב להובלת מטענים ביבשה.
הצוות כולל חברים בכירים במשרד התחבורה באגף הכלכלה ואגף מטענים, מינהל תנועה, בטיחות בדרכים, מנהל הספנות והנמלים, נציגי משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד התמ"ת, חנ"י, רכבת ישראל, ומועצת המובילים.
 
בכתב המינוי מדגיש סיטרמן את חשיבות ענף הובלת המטענים בתרומה לתוצר, וככזה ישנן השלכות כבדות על המשק הישראלי ביחס לתפקודו ויעילותו של הענף. מטרת תוכנית האב היא להציג חלופה לפעילות הממשלה, בנושאים אשר לגביהם נדרש לקבל החלטות ממשלה ביחס לענף, בהתאם למדיניות - אשר מסדירה את תפקוד הענף לאורך השנים.
 
ההיבטים המרכזיים בהם תתמקד הוועדה הינם:
- תנועת המטענים, סוגי המטען, מוצא ויעד ועריכת תחזיות.
- עלויות הובלת מטענים לסוגיהם ובאמצעי התחבורה השונים (משאיות, רכבות) מבחינת ראות המשק והפרט.
- פיתוח הובלה משולבת.
- דפוסי פעילות ומיקום מסופי מטען (כולל נמלי ים).
- היבטים כלכליים, מינהליים ומתאריים בפעילות הענף.
 
הליווי המקצועי של עבודת הוועדה יבוצע על ידי מספר חברות תכנון הכוללים את חברת "גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ בשיתוף עם המכון לתכנון ומחקר תחבורה, סדן לובנטל בע"מ, אורי מרינוב ייעוץ וניהול בע"מ, חברת TNO מהולנד ומומחים נוספים בתחום הובלת המטענים והבטיחות בדרכים.
 
כיו"ר הוועדה מונה מר אבי ירושלמי, מנהל אגף מדיניות ביחידת סמנכ"ל בכיר לתכנון כלכלי במשרד התחבורה. מר גבי בן הרוש, חבר בוועדה כנציג מועצת המובילים.
 
הוועדה תדווח מעת לעת על התקדמות עבודתה למנכ"ל משרד התחבורה. מועד להשלמת עבודתה נקבע לחודש יולי 2009.