מועצת המובילים: משרד התחבורה לא אוכף תקנה לציוד חריג

פנתה בתלונה למשרד התחבורה כי על משאית בעלת 4 סרנים המיועדת להובלת מטען חריג מועמס מטען שאינו חריג, וכך למעשה מובל מטען העולה על המשקל המותר בחוק. טוענת: מנכ״ל משרד התחבורה עוזי יצחקי הוציא מכתב בנושא זה לנמלים כבר בשנת 2016


13:45 ,17.07.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

במכתב שהוציא לפני כיומיים גבי בן הרוש, יו״ר מועצת המובילים והמסיעים בישראל, לקרן טרנר, מנכ״לית משרד התחבורה, מציין בן הרוש כי נושא שימוש והיתרים לנגררים - 4 סרנים לוקה בחסר, ומזה למעלה מחמש שנים מונח על סדר היום ללא טיפול נאות. 

 

לטענת בן הרוש, זה זמן רב נעים ״פורעי חוק״ בגלוי על כבישי הארץ עם ציוד מורשה למטען חריג המשמש להובלת מטען כללי ומכולות שלא על פי ההגדרות בחוק. 

 

נציין כי על פי החוק, משאית בעלת 4 סרנים מיועדת להובלת מטען חריג על פי הגדרתו בחוק (מטען שלא ניתן לחלוקה) ובמקרה כזה ניתן לחרוג מהמשקל המותר ולנסוע עם מטען שמשקלו עולה על 54 טון, זאת כמובן תוך קיום כל התנאים להובלת מטען כזה (שילוט, ליווי וכו׳).

אולם, לטענת מועצת המובילים, למרות זאת, בשנים האחרונות רווחת תופעה של שימוש במשאית בעלת 4 סרנים להובלת מטען שאיננו חריג, תוך התייחסות למטען זה כאילו הוא מטען חריג, וכך למעשה מובל מטען שאינו חריג במשקל שעולה על המשקל המותר בחוק. כבר בשנת 2016 הוציא מנכ״ל משרד התחבורה דאז, עוזי יצחקי, פנייה בנושא זה למנהלי הנמלים, אך נדמה כי אכיפה בשטח אין. 


לטענת מועצת המובילים התגלתה לאחרונה תופעה חמורה לפיה חלק מאותם פורעי חוק, אף הגדילו לעשות ומשתמשים בנספחים מזויפים לרישיונות רכב, חתומים על ידי קצין בטיחות, אשר לכאורה מתירים תנועה בלתי חוקית של הנתמכים הללו.
 

כאמור, מועצת המובילים פנתה בתלונה למשרד התחבורה בנושא, תוך הבהרה שענף ההובלה לא יוכל לסבול לאורך זמן חוסר איזון קיצוני כזה בין חברות מוסדרות ושומרות חוק, לבין פושעים שפועלים לאור היום, מפרים את החוק ומכתיבים מציאות של חוסר יכולת לקיים שוק מאוזן ותחרותי.

בפנייתו למנכ״לית משרד התחבורה ביקש בן הרוש, יו״ר מועצת המובילים, אחד מן השניים:  לאכוף את התופעה, ובמידה ואין אפשרות לאכוף אותה, אזי להתיר לכל ענף ההובלה שימוש בנתמכים שבנדון לטובת הובלת מטען כללי, בהתאם, על מנת שהשימוש בהם יהיה לנחלת הכלל והתחרות בענף ההובלה תהיה הוגנת.

 

טרם נמסרה תגובה ממשרד התחבורה לדברים.