מועצת המובילים: סתירות בתקנות תקן ריתום מטענים

מועצת המובילים והמסיעים פנתה למנכ״לית משרד התחבורה, מיכל פרנק, בבקשה לעכב מיידית את תקנת חובת התקנת נקודות עיגון. מועצת המובילים: ההחלטה יוצרת ניגוד אינטרסים חזיתי ובלתי סביר בעליל


10:07 ,13.01.2022 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת המובילים והמסיעים פנתה למנכ״לית משרד התחבורה, מיכל פרנק, בבקשה לעכב מיידית את תקנת חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395, אשר נכנסה לתוקפה ב 1.1.22. במקביל פנתה מועצת המובילים באמצעות בא כוחה עו״ד דוד כחלון בנושא, גם ליועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו״ד חוה ראובני.

 

על פי חובת התקנת נקודות עיגון בהתאם לתקן ריתום מטענים ת.י 6395, רכבי משא או נגררים במשקל העולה על 3.5 טון, מחויבים בהתקנת נקודת עיגון (רכב שכבר יש לו נקודת עיגון, מחויב רק בבדיקה המאשרת את נקודת העיגון). התקן איננו חל על נקודות עיגון עבור הובלת מטענים בתפזורת או על נקודות עיגון לריתום מטענים מיוחדים. רישיונם של רכבי הובלה שלא יעמדו בהוראה זאת, יוגבל עד ביצוע ההתקנה או הבדיקה.

 

לטענת מועצת המובילים, בעיה מרכזית בתקן היא שעל פי החלטת משרד התחבורה, היצרנים הם אלה שייתנו אישור לתקן ומכוני הרישוי לא יבדקו האם נקודות העיגון עומדות בתקן, אלא יסתפקו באישור של היצרנים, החלטה זאת יוצרת ניגוד אינטרסים חזיתי ובלתי סביר בעליל, כפי שטוען עו״ד דוד כחלון בפנייתו ליועמ״ש משרד התחבורה. לא ייתכן שהבודק יהיה המתקן.

 

בפנייה למנכ״לית משרד התחבורה, ציינה מועצת המובילים גם את חוסר הבהירות בתוכנו של התקן, טענות אשר באו לידי ביטוי גם בכנס שקיימה לאחרונה בנושא ביוזמת משרד התחבורה ובהשתתפות יצרנים, מתקינים וחברות הובלה. חברות ההובלה קיוו לקבל תשובות בכנס המדובר לשאלות המטרידות אותן בנוגע להתקנת נקודות העיגון, אך המחלוקות רק התעצמו כאשר בכנס עלו טענות של חברות הובלה שניסו להתקין את נקודת העיגון וגילו חוסר אחידות בין המתקינים השונים ובין כלל הגורמים המטפלים בנושא - משרד התחבורה, מעבדות ומתקינים.

 

חשוב להדגיש כי מועצת המובילים בעד נקודות עיגון למען הבטיחות, אך חשוב שאותן נקודות עיגון יהיו מקצועיות ויהיה להן ערך מוסף לבטיחות ולא רק לכיס של היצרנים.

 

 

גבי בן הרוש: ״אמנם אלו שכתבו את התקן הם מהנדסים עם תארים, אבל לא תמיד התקן מסתדר עם ההובלה המעשית בשטח. איך ייתכן שביד אחת משרד התחבורה מוציא תקן ריתום מטענים וביד השנייה מוציא חוברת הדרכה, שהופצה באלפים, בנושא בשיתוף משרד התחבורה, הרלב״ד ומועצת המובילים עם כללים שונים מהתקן?״.

 

בהמשך לפניית עו״ד דוד כחלון למשרד התחבורה בשם מועצת המובילים, בנוגע לתקן ריתום מטענים, התקבלה תשובת היועמ״ש של משרד התחבורה בנושא. נציגי המועצה ימשיכו לפעול ולעמוד בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ממשרד התחבורה בנושא נקודות עיגון.