דו״ח המבקר: טרם הושלמו ההכנות לתחרות בתחום התשתיות וכ״א

מבקר המדינה בחן את ההיערכות לתחרות בנמלי הים וממליץ למשרד התחבורה, חנ״י וחברות הנמל לבחון ההיערכות הנדרשת בתשתיות הנמלים, ובכלל זה העמקת נמל חיפה כדי לאפשר מתן שירות לאניות בגדלים השונים. נשיא לשכת הספנות: ביקורת לא מקצועית, על הנמלים לעסוק בשירות ללקוח


13:20 ,24.03.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

דו״ח מבקר המדינה פורסם אתמול והוא כולל 16 פרקים של החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה והחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות. בפרקים התייחסות למגוון רחב של נושאים מרכזיים בטיפולם של משרדי ממשלה וגופים ציבורים, ובכללם: משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד לשירותי דת, משרד הבריאות, רכבת ישראל, חברת חשמל, רשות החדשנות המועצה להשכלה גבוהה ועוד.

 

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, אמר עם פרסום הדו״ח כי: ״אני מבקש להודות לצוותים המסורים והמקצועיים במשרד מבקר המדינה. דוח ביקורת 70א מצביע על ליקויים משמעותיים בשורה של תכניות ומיזמים לאומיים, כגון: טיפול מערכת הבריאות במחלות מתפרצות ומתחדשות, התכנית ׳מחיר למשתכן׳, הרחבת התחרות בנמלי הים, הרפורמה בחברת חשמל, הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגית של המשק הישראלי. כמו כן, פעילות הביקורת הצביעה על ליקויים משמעותיים בתהליכי קבלת החלטות במשרד האוצר, במערך הקבורה בישראל, בפעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי, בפעילות השירות המטראולוגי, בהובלת מטענים ברכבת, בקידום תחום הכרייה והחציבה בישראל, בכהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ואיוש תפקידים בכירים בגופים ממשלתיים ועוד״.

 

דו״ח המבקר בחן את ההיערכות לתחרות בנמלי הים בישראל והציב סימן של ״אגודל למטה״ המציין אי שביעות רצון בהתייחסו לנושאים הבאים:

 

השלמת תכניות אסטרטגיות ועסקיות של חברות הנמל הממשלתיות הקיימות - חיפה ואשדוד - התעכבה. הדבר עלול להביא לכך שבמועד תחילת פעולת הנמלים החדשים, הנמלים הקיימים לא יהיו ערוכים לתחרות.

 

חנ״י צמצמה את השקעותיה בנמלים הקיימים חיפה ואשדוד מכ-247 מיליון ש״ח בממוצע בשנים 2005 - 2010 לכ-32 מיליון ש״ח בממוצע בשנים 2011 - 2018. בשל כך ובהיעדר מקורות מימון חלופיים, ספק אם תתאפשר התאמת התשתיות בנמלים הקיימים לתחרות.

 

טרם הוחל בהתאמת התשתיות של נמל חיפה לפקידתן של אניות מכולה גדולות, ונראה שהפיתוח עלול להידחות אף לשנת 2033.

 

קיים ספק בדבר יכולתה של חברת נמל אשדוד לעמוד בלוחות הזמנים להתאמת התשתיות של נמל אשדוד לקליטת אניות גדולות במועד תחילת התחרות בשנת 2021.

 

היעדר הסכמה על מכסת הפורשים מחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה עלול לחשוף את החברות לסיכון, שלא תבוצע פרישה בהיקף שיבטיח את האיתנות הפיננסית של החברות ואת יכולתן להתייעל כנדרש.

 

טרם הושלמה ההסדרה של העברת מחלקות הים בנמלי חיפה ואשדוד לחנ״י, שהיא תנאי לתחרות שוויונית בין מפעילי הנמלים השונים, הגם שחנ״י והנהלות חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד קידמו את הנושא באופן משמעותי.

 

 

סימן של ״אגודל למעלה״ המסמן שביעות רצון מאופן הטיפול, שוייך לנושאים הבאים:

 

טרם נחתם הסכם מקרקעין בין חנ״י לחברות הנמל חיפה ואשדוד, הגם שהטיפול בנושא נמשך זה 14 שנים. הסכם המקרקעין הוא תנאי הכרחי לקיום הסכם העקרונות ולהיערכות נמל חיפה לתחרות.

 

עם תחילת פעולתם של נמלי הים החדשים - נמל המפרץ ונמל הדרום - בשנת 2021 עתידה להשתכלל תחרות אפקטיבית בענף נמלי הים בישראל ולהביא לתועלת כלל-משקית.

נחתם הסכם העקרונות בין חברת נמל חיפה לעובדי הנמל, שעשוי לקדם, בין השאר, את היערכות החברה לתחרות הצפויה.

 

נחתם הסכם בנושא התייעלות חברת נמל חיפה בתחומי כוח האדם, הגם שההסכם טרם מומש, ונמצא שהוא מבוסס על הסכם פרישה מרצון.

 

 

עיקרי המלצות הביקורת

 

משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד התחבורה, חנ״י וחברות הנמל לבחון ולהכריע בדבר ההיערכות הנדרשת בתשתיות הנמלים, ובכלל זה העמקת נמל חיפה כדי לאפשר מתן שירות לאניות בגדלים השונים.

 

על חברת נמל חיפה, משרד התחבורה ומשרד האוצר לבחון מפעם לפעם את ההתייעלות הנחוצה בפעילות נמל חיפה - ובייחוד בהיבטי כוח האדם - ולוודא כי היקף הפורשים בפועל מספיק כדי להבטיח את עתידה הפיננסי של חברת הנמל.

 

על חברת נמל אשדוד והממונה על השכר במשרד האוצר להחיש את המשא ומתן להסכם התייעלות עם העובדים בחברה, כדי להביא לחיסכון בהוצאות החברה ולשפר את מצבה הפיננסי לקראת כניסת המתחרים הפרטיים.

 

בעת משא ומתן על הסכמים בנושא התייעלות בחברות ממשלתיות, ובכלל זה בתחום כוח האדם, על הנהלות החברות לקחת חלק פעיל.

 

בהמשך להסכם העקרונות אשר נחתם על ידי חברת נמל חיפה, על חנ״י ומשרדי האוצר והתחבורה להשלים את הצעדים הנדרשים לשם מילוי אותן התחייבויות הנובעות מהוראות הסכם העקרונות, שגופים אלה לקחו על עצמם, במסגרת מסמכי התחייבות שעליהם חתמו.

 

מסקנה: נדרש שיפור בהתייעלות כוח האדם

 

לסיכום, נכתב בדוח מבקר המדינה, ​משרדי התחבורה והאוצר, חנ״י ורספ״ן והנהלות חברות נמלי חיפה ואשדוד טרם השלימו את היערכות הנמלים הקיימים לתחרות הצפויה בתחומים חיוניים - התאמת תשתיות הנמלים וכוח האדם. במועד תחילת פעילותם של הנמלים החדשים, בשנת 2021, תשתיות נמל חיפה לא יהיו מותאמות לקליטת אניות מכולה גדולות, וקיים ספק בדבר מוכנותה של תשתית נמל אשדוד. נוכח אי-השלמת ההתייעלות בכוח האדם, חוסנן הפיננסי של חברות הנמל הקיימות עלול להיפגע, ובהתאם תיתכן פגיעה בתחרות אפקטיבית בין הנמלים השונים ובהשגת החיסכון בעלויות והשיפור ביעילות. לדברי המבקר, יישום ההמלצות בדו״ח יתרום לקידום התחרות בענף. 

 

חנ״י: הרפורמה מתקדמת בצעדי ענק, השקענו מיליארד שקל בנמלים כ״א

 

מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה לדו״ח המבקר כי ״הרפורמה בנמלים ויצירת תחרות בענף מתקדמות בצעדי ענק. חנ״י מחויבת להמשיך ולקדם את התחרות בנמלים לטובת המשק והציבור בישראל.

 

״במהלך העשור האחרון ביצענו השקעה מאסיבית בנמלי חיפה ואשדוד כאשר הקמנו עבור כל אחד מהם את נמל הכרמל ונמל היובל בהשקעה של כמיליארד שקל כל אחד. מדובר בנקודת פתיחה משמעותית לתחרות עבור הנמלים הקיימים. כחלק מהרפורמה, האחריות על המשך ההשקעה בפיתוח היא של הנמלים עצמם וזאת במקביל לפעולות שמבצעת חנ״י גם כיום לשדרוג ושיפוץ מתקני הנמלים הקיימים. פעולות אלה נעשות במקביל לפיתוח הנמלים החדשים נמל הדרום ונמל המפרץ״.

 

נשיא לשכת הספנות: ביקורת לא מקצועית, על הנמלים לעסוק ברמת שירות ללקוחות

 

נשיא לשכת הספנות, ד״ר יורם זבה, התייחס אף הוא לטענות העולות מדו״ח המבקר ואמר כי ״המבקר מתמקד בהכנות לאניות הגדולות ביותר. הוא גם קובע בצורה מגוחכת למדי, שהאניות הגדולות ייכנסו בשנה הבאה לנמלי ישראל. זו קביעה שרירות בלתי מקצועית וקשה מאד להתייחס אליה כאשר בניו יורק ובתעלת פנמה עוד יעברו כמה שנים טובות עד שיהיו שם מוכנית לאניות של 23 אלף TEU. האניות האלה, שעוד כמה שנים מספרם בעולם יהיה כ-150 והן שייכות לשש חברות ספנות בלבד, מיועדות בעיקר לצפון אירופה, שם הנמלים מוכנים לקבל אניות בגודל זה. יתר על כן, להיערך עכשיו, בשנים שלפני פתיחת הנמלים החדשים, כאשר הנמלים הקיימים נאבקים בכל כוחם בכמויות הסחורות שזורמות אליהם, זה בוודאי לא הזמן המתאים להיערך ואפשר היה לחכות עוד שנה לתחילת השדרוג הזה.

 

״נמל חיפה, לעומת זאת, שהוא נמל מכולות מובהק ויעיל ומשרת היום גם את האניות שלו וגם חלק מהאניות שבאות מאשדוד, דווקא בגלל התבונה שהיתה לו לא לשדרג ברגע זה כאשר הנמלים עובדים כמרחקה לאניות גדולות. לכך יהיה די זמן עוד כשנה. אי לכך אני חושב שהביקורת היא לא לעניין, וגרוע מכך, היא אינה מתייחסת כלל לרמת השירות שניתן ללקוחות בשנים אלו. וזה עוד לפני משבר הקורונה. עלי להדגיש שתחרות ושירות יעיל צריכים להינתן בכל מקרה, ולא רק בגלל הפרויקט המוצלח של שר התחבורה ישראל כץ וצוותו״.