הממונה על הגבלים קבע: הנמלים קבוצות ריכוז

הממונה ציין כי הקמה של מסופי מכולות חדשים לצד הנמלים הקיימים בחיפה או באשדוד מהוות חלון הזדמנויות נדיר לכניסה של מתחרה חדש לענף שירותי הנמל ולהתפתחות תחרות תוך נמלית - בין הנמלים הקיימים לבין מפעילי מסופי המכולות החדשים


17:00 ,27.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

דיויד גילה הכריז אחה״צ (ד׳) כי חברות הנמל של חיפה ואשדוד מהוות יחדיו קבוצות ריכוז במתן שירותי פריקה וטעינה של מכולות. בכך למעשה מנע הממונה את האפשרות לחברות הנמל הקיימות להפעיל את נמל הדרום ונמל המפרץ וסלל את הדרך להכנסת מפעילים חדשים.

עפ״י הממונה על הגבלים, אמנם הסכם הרפורמה בנמלים מ- 2005 הביא לביטול המונופול הממשלתי של רשות הנמלים, אולם, גם לאחר השינוי המבני, הפעלת נמלי הים נתונה רובה ככולה בידי שתי חברות ממשלתיות - חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד.

״מיעוט השחקנים בשוק מתן שירותי נמל יוצרים בו תנאים לתחרות מועטה, המצדיקים עשיית שימוש בסמכויות הנתונות לממונה על הגבלים עסקיים לקבוע כי קבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים היא קבוצת ריכוז ולתת הוראות לחבריה״, ציין גילה.

הממונה ציין כי הקמה של מסופי מכולות חדשים לצד הנמלים הקיימים בחיפה או באשדוד מהוות חלון הזדמנויות נדיר לכניסה של מתחרה חדש לענף שירותי הנמל ולהתפתחות תחרות תוך נמלית - בין הנמלים הקיימים לבין מפעילי מסופי המכולות החדשים.

על רקע דברים אלו ועל הקביעה כי מדובר בקבוצת ריכוז, הממונה שלל למעשה את האפשרות שחברות הנמל יהיו גם אלו שיעניקו שירותי נמל במסופים המתוכננים, ״נמל המפרץ״ ו- ״נמל הדרום״, או בכל מקרקעין, מסופים או רציפים אחרים שאינם מופעלים על ידיהן כיום.

״למען הסר ספק״, ציין גילה, ״יבוהר כי אין בהוראה זו על מנת למנוע ביצוע עבודות שיפוץ, שדרוג או שינויי ייעוד של מקרקעין, מסוף או רציף המופעלים על ידי חברת הנמל כיום, לרבות העמקת שוקע ובלבד שאין בעבודות אלו כדי להגדיל את שטח הרציפים הקיימים״.

הממונה הנחה את חברות הנמל שלא לנקוט בשום פעולה שיש בה כדי לסכל את כניסתו של מפעיל חדש ואף לאפשר לאותו מפעיל לעשות שימוש בכל תשתית משותפת על בסיס שיוויוני.

נציין כי קודם להחלטה זו מהיום, הממונה קיים הליך שימוע לכל אחת מחברות הנמל במסגרתו כל חברה הגישה עמדה כתובה הנתמכת בחוות דעת כלכלית.

חברות הנמל רשאיות לערער על קביעת הממונה מהיום, או על חלקה, תוך 30 יום.

מחברת נמל אשדוד נמסר בתגובה: "החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר קיומה של קבוצת ריכוז נמסרה היום לחברת נמל אשדוד. חברת הנמל שוקלת צעדיה בעניין זה לרבות פנייה לבית הדין להגבלים עסקיים״.

מחברת נמל חיפה נמסר בתגובה: "אין תגובה".