חנ״י: מכרז לאיתור מנכ״לים לחברות התעבורה הימית בחיפה ובאשדוד

על פי המכרז, כל מנכ״ל שייבחר ינהל חברת בת ממשלתית, תחתיה יעבדו מחלקות הים בנמל חיפה ואשדוד שיעברו לחנ״י. כל אחת מחברות הבת תפעל במרחב הנמלי הרלוונטי למתן שירותי ים, ותיתן שירות לכלל הגורמים הפועלים באותו מרחב


12:27 ,02.08.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל יצאה במכרז לאיתור מנכ״לים חדשים בחברה, אשר יעמדו בראש חברות הבת הממשלתיות של חנ״י לניהול התעבורה הימית. חברות הבת ינהלו תחתיהן את עובדי מחלקות הים במרחב נמל חיפה ואשדוד, אשר במסגרת הרפורמה החדשה בנמלים יעברו לחברת נמלי ישראל.

 

תפקידן של חברות הבת הינו לבצע את כל הפעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ולתת שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד וחיפה. כל אחת מהחברות תהיה אחראית על השירותים הנדרשים לצורך הכנסת כלי שייט מפתח בריכת נמל חיפה ואשדוד אל הרציף אליו הם מיועדים להקשר וכן הוצאתם מהנמל. השירותים הנדרשים יהיו ניתוב, גרירה, קשירה ותצפית.

 

במהלך השנה האחרונה נחתמו הסכמים קיבוציים בין חנ״י, חברות הנמל וההסתדרות להעברת עובדי מחלקות הים של נמל חיפה ונמל אשדוד לחברת נמלי ישראל. העברת מחלקות הים לחנ״י והקמת חברות בת תחתיה לניהול מחלקות הים נועדה להבטיח תחרות יעילה בין הנמלים הקיימים והחדשים, באמצעות גורם בלתי תלוי. כל אחת מחברות הבת של חנ״י תפעל במרחב הנמלי הרלוונטי למתן שירותי ים, ותיתן שירות לכלל הגורמים הפועלים באותו מרחב. פעילות החברות הבנות תמומן מההכנסות ממתן שירותי ים.

 

יו״ר חנ״י עוזי יצחקי: ״בחירת מנכ״לים לחברות הבת הינו צעד נוסף וחשוב להשלמת הרפורמה בנמלי הים לטובת המשק הישראלי והציבור כולו, ולחיזוק חברת נמלי ישראל כ-LANDLORD בכל הנוגע לתחום שירותי הים בנמלים בישראל. מהלך זה יוביל להעלאת רמת השירות בנמלים, להתייעלות ויצירת מסחר תחרותי״.