מגבלות משמעותיות יוטלו על שינוע ברום

יצומצם שינוע הברום לנמל חיפה ונמל אשדוד יהפוך לנמל העיקרי לייצוא ברום ממדינת ישראל. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן הסביר: "מלחמת לבנון השנייה, האיום הרקטי על ישראל ונתוניה הייחודיים מחייבת אותנו לבחון התנאים לשינוע חומרים מסוכנים". בנמל חיפה רואים בתוכנית ה


00:00 ,31.07.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

 המשרד להגנת הסביבה ביצע לאחרונה בחינה מחודשת והערכת סיכונים השוואתית בין מסלולי השינוע השונים של הברום ברחבי מדינת ישראל, וזאת על מנת להפחית את הסכנה לציבור במידה ויתרחש אירוע חירום במהלך שינועו.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן הסביר: "מלחמת לבנון השנייה, האיום הרקטי על ישראל ונתוניה הייחודיים כמו צפיפות האוכלוסייה באיזור גוש דן, מחייבת אותנו לבחון ולעדכן את התנאים לשינוע חומרים מסוכנים ברחבי המדינה כדי לצמצם את חשיפת הציבור לסכנת חומרים מסוכנים"

הערכת הסיכונים בחנה ארבעה מסלולי שינוע אפשריים בישראל, מסדום (מקום ייצור הברום) ועד יעדי הקצה ליצוא הברום - נמל אשדוד, נמל חיפה ונמל אילת והתבססה, בין היתר, על צפיפות האוכלוסייה לאורך מסלול הנסיעה.

בבחינת המשרד נמצא, כי השינוע לנמל חיפה, דרך גוש דן והמרכז, חושף אוכלוסייה הגדולה פי ארבע מאשר שינוע החומר ברכבת לנמל אשדוד. עוד נמצא, כי צפיפות האוכלוסין הנמוכה ביותר מצויה סביב מסלול השינוע דרומה דרך הנגב לאילת, מסלול שאינו מעשי בשלב זה בשל חוסר היערכותו של נמל אילת לקליטת מכולות ברום

המשרד החליט לבצע הפחתה הדרגתית של ייצוא הברום דרך נמל חיפה והפנייתו בעיקר לנמל אשדוד בשלב הנוכחי. החלטה נוספת שהתקבלה היא להטיל מגבלות משמעותיות על שינוע הברום שייקבעו כתנאים בהיתרי הרעלים של תרכובת ברום (המפעל), של הנמלים (חיפה ואשדוד) ושל רכבת ישראל. כך למשל, תיאסר הובלת ברום ברכבת שלא בשעות אחר הצהריים והלילה והשינוע ברכבת יהיה רק בליווי צוות חירום ובליווי קרון הכולל ציוד ייעודי לטיפול באירועים חירום.

עם זאת הדגישו במשרד להגנת הסביבה כי לא ניתן למנוע לחלוטין את השינוע לנמל חיפה, אך ראוי להגביל את היקף השינוע לחיפה לאור המאפיינים הייחודים של מדינת ישראל. להלן עיקרי ההגבלות שינתנו בהיתר הרעלים:

פירוט שיעורי ההפחתה וניתוב הברום לייצוא:

 שנים נמל חיפה  נמל אשדוד 
 2012  עד 50%  לפחות 50%
 2013-2015  עד 40%  לפחות 60%
 2016  עד 30%  לפחות 70%


יצוין, כי ככל שיתאפשר בעתיד ייצוא של ברום דרך נמל אילת, תשתנה ההמלצה כך ששיעור הפחתת כמות המכולות המיוצאות דרך נמל חיפה יהיה מהיר יותר, או שישתנו אחוזי המכולות המאושרות לייצוא מכל אחד מהנמלים.

 

היקף השינוע הברום בישראל הוא כ-2500 מכולות לשנה. הברום הינו נוזל אדום, בעל ריח חריף ונדיף, הוא חומר מסוכן ביותר ומוגדר רעיל ביותר על פי חוק החומרים המסוכנים. הברום משונע לצרכנים במיכלים (איזוטנקים) הארוזים בכלובי מתכת. בעת התרחשות תאונה קיימת סכנה מיידית לכל גורם הנחשף לחומרלבני-אדם, לסביבה ולתשתיות. עקב הסכנות הרבות, העיסוק בברום מותנה בנקיטת אמצעי זהירות מחמירים ביותר. 

נמל חיפה מגיב: "התערבות בתחרות שבין הנמלים"

מדוברות חברת נמל חיפה נמסר בתגובה: "לפני כשלושה חודשים נערך בנמל חיפה סיור מקיף עם כל הגורמים המקצועיים ובנוכחות האלוף (במיל') הרצל שפיר שעמד בראש הוועדה לבחינת הערכות מתקנים המכילים חומרים מסוכנים במפרץ חיפה. בסיכום הביקור כתב שפיר: 'על רקע ההתקדמות הנמשכת, לאורך השנים, בהכנות ובאמצעי המניעה והמענה, בטיפול בחמ"ס-ברום, אין כל סיבה דווקא כיום בשגרה, להפסיק הייצוא מנמל חיפה או שהיקפו ייגרע'. בנמל חיפה רואים בתוכנית העתידית של המשרד להגנת הסביבה המגבילה בהדרגה את שיעור הברום המשונע דרך נמל חיפה עד ל-30%, התערבות בתחרות שבין הנמלים, ובפעילותה העסקית של חברת נמל חיפה. יש לציין ששינוע הברום לנמל חיפה ואחסונו בנמל מתבצעים תחת כל נוהלי הבטיחות הדרושים, ואף הרבה מעבר לכך. בשנה האחרונה נשכרה חברה שכל ייעודה הוא בדיקה חוזרת ונוספת של מתקני אחסון הברום עם הגיעם לנמל, מתקנים הנחשבים לבטוחים בעולם".