סוכני המכס לנמל אשדוד: גלו גמישות בנושא סגירת הרשימונים

לטענת יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס הוראה חדשה בדבר סגירת רשימונים מגיעה בעיתוי לא מתאים בשל תהליך הטמעת מערכת המכס החדשה. חברת הנמל בתגובה: ניענה לבקשה ונידחה הביצוע ב-3 חודשים


00:00 ,03.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

לטענת יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס הוראה חדשה בדבר סגירת רשימונים מגיעה בעיתוי לא מתאים בשל תהליך הטמעת מערכת המכס החדשה. חברת הנמל בתגובה: ניענה לבקשה ונידחה הביצוע ב-3 חודשים
 
הבוקר הוציא שלמה שרון, יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, מכתב למנכ"ל חברת נמל אשדוד, שוקי סגיס, הנוגע לעניין הגשת הרישומנים בנמל אשדוד.
 
מכתבו של שרון, אשר עותקים ממנו הופנו ליו"ר חברת הנמל, יעקב רז, למנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן, מתייחס להוראה חדשה שיצאה מטעם חברת נמל אשדוד לפיה סוכני מכס אשר לא יגישו רשימונים תוך 10 ימים ממועד הפלגת האוניה יחויבו באומדן ערך FOBשל 200 אלף שקל למכולה. ההוראה החדשה, אשר נכנסה לתוקף ב-1 באוגוסט, התקבלה לטענת יו"ר ארגון הגג יום לפני כן – ב-30 ביולי – ומקשה על היערכות סוכני המכס.
 
מעבר להתראה הקצרה על הנוהל החדש כותב שרון כי "נמל אשדוד בחר בעיתוי הכי לא מתאים לייעול תהליכי העבודה מאחר ובימים אלה אנו נמצאים בעצומו של תהליך הטמעת מערכת המכס חדשה אשר גוזלת מכל הגורמים בקהיליית הים הקצאת כוח אדם והסתגלות לדרישות החדשות".
 
שרון מוסיף וכותב כי "מינהל המכס גילה גמישות בהתרת המכולות ובחיסול הרשימונים בשלב ההתחלתי של התהליך ולכן אין סיבה שנמל אשדוד לא יגלה דווקא כעת גמישות, לפחות למשך פרק זמן של 3 חודשים".
 
לדברי שרון, נמל חיפה גילה הבנה לנושא והוא מעניק לסוכני המכס טווח של כ-20 יום ומעלה לסגירת רשימונים. בנוסף, אין ההנהלה מחייבת באופן אוטומטי אלא רק לאחר בירור עם סוכן המכס עצמו.
 
שרון מציין כי לאור האמור לעיל, טוב יעשה הנמל אם ימתין מעט עם הכנסת הנהלים החדשים. הוא מוסיף וכותב כי "אין כל ספק שלאחר שכול קהילת הסחר תיכנס למסלול עבודה והעובדים יסתגלו למערכת המכס והגשת הרשימונים, לא יהיה כל איחור בהגשות".
 
יש לציין כי מר שרון קובל על כך כי טרם הוצאת ההוראה לא התקיים דיון משותף בין גורמי הנמל לבין נציגי סוכני המכס כפי שהיה נהוג לעשות עד לאחרונה. "במהלך השנה האחרונה", כותב שרון, "אנו רואים רגרסיה במערכת היחסים בין ציבור סוכני המכס להנהלת הנמל הפוגעת במערכת היחסים הטובה אותה בנינו במשך שנים".
 
שרון מוסיף וכותב כי על אף בקשות חוזרות ונשנות לקבל מידע מהנמל באמצעות רשת האינטרנט בנושא זה לא התקבלה מהנמל כל תגובה בנושא.
 
מחברת נמל אשדוד נמסר כי הנהלת חברת נמל אשדוד פועלת באופן מתמשך על מנת לייעל את השירות ובתוך כך גם להתחשב בצרכי לקוחות חברת הנמל. על כן החליטה הנהלת החברה להיענות לבקשת שלמה שרון, יו"ר ארגון הגג של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, ולדחות את מועד הביצוע ב-3 חודשים. יש לציין, כי תהליך ההטמעה של מערכת היצוא של המכס עבר בהצלחה, למעט מספר חריגים מועט.
 
מחברת נמל אשדוד ביקשו להדגיש כי מדובר בעדכון נוהל קיים, לאור ריבוי המקרים בשנה האחרונה בהם לא סגרו סוכני המכס רשימון, על אף שחלף זמן רב מגמר מתן שירות. "בכל מקרה נמשיך ליידע את הלקוח טרם הוצאת החיוב, כפי שנעשה עד כה".