אגב החלטה בערעור

בין יבואן לבין רשות המסים התגלתה מחלוקת בנוגע לחוק מס קנייה, מה שהביא לעדכון פסיקה בנושא רישום "אגב מחאה" בתשלום המס


00:00 ,20.09.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את ערעורו של יבואן כנגד רשות המכס. בית המשפט החזיר לבית משפט השלום את הדיון בשאלה האם, לאור חוק מס קנייה, אין כל דרישה לרשום את המילים "אגב מחאה".

מבקשת הערעור עולה שהיבואן, רקורד-סמי ואהרון כהן, ייבא לישראל חלקי חילוף לרכב מסוגים שונים, כשבינו לבין רשות המכס התגלעה מחלוקת לגבי סיווגם הנכון לצרכי המכס. בשל המחלוקת, שילם היבואן לרשות המכס מס קנייה ביתר והגיש תובענה להשבת הסכומים ששולמו.

מנגד טען המכס, כטענה מקדמית, כי יש לסלק חלק מהתביעה על הסף בשל התיישנות, לפי סעיף 154 לפקודת המכס, סעיף שחל גם על סכסוכים הנוגעים למס קניה. עוד נטען, כי חלק מהמסים שולמו לפני יותר משלושה חודשים ממועד הגשת התביעה, מבלי שהמועד הוארך. כן נטען, כי לגבי מסים ששולמו בתקופת שלושת החודשים שלפני הגשת התביעה לא צוין "אגב מחאה" על גבי הרשימונים, דבר המצדיק את דחיית התביעה על הסף.

בתגובה טען היבואן כי חלק נכבד מהרשימונים כלל לא שולמו אגב מחאה, שכן אלו שוחררו לפני שהתגלעה המחלוקת. ביחס לרשימונים ששוחררו לאחר שהתגלעה המחלוקת, טען היבואן כי ההתיישנות לפי סעיף 154 לפקודת המכס ניתנת להארכה, וכי במקרה זה מוצדק להאריכה בשל מגעים שניהל מול המכס.

לגבי הרישום "אגב מחאה", טען היבואן כי לגבי מס קנייה, אין חובת רישום כזו, משום שחוק מס קנייה, שהחיל על סכסוכי מס קנייה הוראות שונות מפקודת המכס, בחר שלא להחיל את סעיף 154(ג) לפקודה הדורש רישום אגב מחאה.

בחודש מרץ 2012 הכריע בית משפט השלום כי יש לדחות את בקשת המכס ביחס לרשימונים ששוחררו שלא אגב מחאה, לפני פרוץ המחלוקת, אך קיבל את בקשת המכס ביחס לרשימונים ששוחררו אגב מחאה. בית המשפט הורה על סילוק חלק מן התביעה על הסף, גם בשל התיישנות לפי 154 לפקודת המכס, וגם משום שלגבי חלק מן הרשימונים שלא התיישנו לא צוין "אגב מחאה" על גביהם.

היבואן לא השלים עם רוע הגזירה והגיש ערעור למחוזי. בפסק הדין נקבע, בהסכמת הצדדים, כי לגבי הרשימונים עליהם לא צוינו המילים "אגב מחאה" וששוחררו בשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה, הדיון יוחזר לבית משפט השלום, שיידרש להכריע, במסגרת פסק הדין הסופי, האם כאשר מדובר בתשלומי חלה הדרישה שבסעיף 154(ג) לפקודת המכס לרישום המילים "אגב מחאה" על גבי הרשימון, או לא.

הרכב שופטי המחוזי דחה, בהסכמת הצדדים, את יתרת ערעורו של היבואן, לגבי רשימונים ששולמו בתקופה של יותר משלושה חודשים לפני הגשת התביעה.

לאור התוצאה בהליך בערעור, הוחזר הדיון לבית משפט השלום, שיידרש כעת לצרף ולדון בתביעה בעשרה רשימונים, לגביהם לא צוין "אגב מחאה".

____________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il