מינהל המכס מגביר את האכיפה בנושא יצוא טובין דו-שימושיים

כעת יש להקפיד ביתר שכל פעילות מסחרית הכוללת טובין מפוקחים תעלה בקנה אחד עם הוראות הדין, שכן נראה כי המגמה הסלחנית יחסית הגיעה לקיצה


12:17 ,15.12.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד אור כהן-ששון

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני התשס"ז-2007, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מטרתם להביא להסדרת הפיקוח על יצוא ביטחוני מטעמי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

בסוף חודש אוקטובר פרסם מינהל המכס מסמך בעניין טיפול בטובין המפוקחים תחת צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו-2006. צעד זה מהווה לטעמנו עליית שלב נוספת בכיוון ברור – הגברת האכיפה של דיני הפיקוח על היצוא הביטחוני.

 

מדובר במסמך הנחיה, העוסק באופן הזנת פרטי רישיון היצוא ובשליפת היצוא לטובין המיוצאים במסגרת הצו, שהינם טובין דו-שימושיים המפוקחים על פי הצו על ידי הרשות המוסמכת, היא מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא במשרד הכלכלה.

 

במסגרת יצוא טובין דו-שימושיים שכאלה יש להצטייד ברישיון יצוא. כדי לקבוע האם טובין מסוימים נתונים לפיקוח, אם לאו, יש לבחון בעיון את רשימות הפיקוח המופיעות באתר משרד הכלכלה.

 

הבקשה לרישיון מתבצעת באופן ממוחשב באמצעות מערכת מסלול. מינהל המכס מבהיר כי על היצואן להצטייד ברישיון יצוא בטרם ביצוע היצוא, ויש להעבירו לסוכן המכס לצורך הזנת פרטי הרישיון בשליפת היצוא.

 

מסמך ההנחיות של מינהל המכס כולל מספר הוראות טכניות לסוכני המכס בעניין שליפת היצוא (מספר השדה, שם השדה, ערך הזנה ובדיקה בעניין התאמת הרישיון לנתונים המוזנים בשליפת היצוא).

 

במסמך הנחיות מינהל המכס מובהר כי החל מתאריך 12.10.15 תחול חובת דיווח למערכות המכס על יצוא טובין הכלולים ברשימות הפיקוח. עם זאת, עד לסוף שנת 2015 לא יינקטו אמצעים נגד יצואנים וסוכני מכס על כשלים, ועובדי יחידות היצוא יתריעו בעניין כשלים כאמור. החל משנת 2016 יינקטו אמצעים בגין הפרות.

 

נראה כי מגמת הגברת האכיפה בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני הינה מהלך רוחבי וכוללני; מעבר להגברת האכיפה מצד מינהל המכס, הפרקליטות נוקטת באמצעים פליליים כנגד העבריינים בתחום הפיקוח על היצוא הביטחוני והחלה להגיש כתבי אישום בגין עבירות אלו. מדובר בעבירות שבגינן עלול לשאת הנאשם עונשי מאסר כבדים וכן קנסות כספיים גבוהים.

                                                        

כעת יש להקפיד אף ביתר שאת כי כל פעילות מסחרית (ובתוך כך תיווך, שיווק ויצוא) הכוללת טובין מפוקחים תעלה בקנה אחד עם הוראות הדין, שכן נראה כי המגמה הסלחנית יחסית שננקטה עד עתה, הגיעה לקיצה.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com