עלייה של 15.6% ביצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי בשלושת החודשים האחרונים

הגירעון בסחר בסחורות בחודש עומד על 3.3 מיליארד שקל; היצוא הסתכם ב-14.6 מיליארד שקל והיבוא עמד על 17.9 מיליארד שקל


10:15 ,18.06.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש מאי הסתכם יבוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) ב-17.9 מיליארד שקל. 34% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, 14% מארצות הברית, 22% מארצות אסיה ו-30% מיתר הארצות.

 

יצוא הסחורות (ברוטו, למעט יהלומים) בחודש הסתכם ב-14.6 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) ב-3.3 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היה 34%, לארצות הברית 24%, לארצות אסיה 22% ו-20% ליתר הארצות.

 

המאזן המסחרי בסחר בסחורות (ינואר-מאי)

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי ב-6.8 מיליארד שקל, עלייה של 11.5% לעומת הגירעון בחודשים המקבילים ב-2014. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בחודשים ינואר-מאי ב-4.2 מיליארד שקל, נמוך ב-21.8% לעומת ינואר-מאי 2014.

 

במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בחודשים ינואר-מאי עודף של 5.8 מיליארד שקל, לעומת עודף של 3.0 מיליארד שקל בינואר-מאי 2015, עלייה של 93.4% לעומת החודשים המקבילים ב-2014.

 

יבוא הסחורות מרץ-מאי

על פי נתוני המגמה, היבוא מארצות האיחוד האירופאי ירד ב-5.2% בחישוב שנתי במרץ-מאי, בהמשך לירידה של 1.9% בדצמבר 2014- פברואר 2015. בחמשת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מגרמניה, מסלובניה ומצ'כיה.

 

היבוא מארצות הברית עלה ב-0.9% בחישוב שנתי במרץ-מאי, בהמשך לעלייה של 25.8% בדצמבר 2014-פברואר 2015 (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש).

 

בחודשים מרץ-מאי ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-9.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.6% בדצמבר 2014-פברואר 2015. בחמשת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מקוראה הדרומית ומהפיליפינים.

 

יבוא הסחורות מיתר הארצות עלה ב-0.3% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, לאחר ירידה של 17.0% דצמבר 2014- פברואר 2015. בחמשת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יבוא הסחורות (ללא יהלומים) מרוסיה, משוויץ ומפרגוואי.

 

יצוא הסחורות מרץ-מאי

יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-15.6% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 5.5% בדצמבר 2014-פברואר 2015. בחמשת החודשים הראשונים של השנה עלה בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לממלכה המאוחדת, לסלובניה ולסלובקיה.

 

היצוא לארצות הברית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-16.3% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 15.8% בדצמבר 2014-פברואר 2015.

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-3.4% בחישוב שנתי במרץ-מאי, לאחר עלייה של 48.6% בדצמבר 2014-פברואר 2015 (עלייה של 3.4% בממוצע לחודש). בחמשת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) למלזיה, לסינגפור וגאורגיה.

 

יצוא הסחורות ליתר הארצות ירד ב-43.8% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים (ירידה של 4.7% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 30.4% (ירידה של 3.0% בממוצע לחודש) בדצמבר 2014-פברואר 2015. בחמשת החודשים הראשונים של השנה ירד בעיקר יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לתורכיה, לגאנה ולמצרים.

 

הסחר עם גרמניה

בין השנים 2014-2008 גדל הגירעון בסחר בסחורות בין ישראל לגרמניה ב-47.0%. בשנת 2014, עשרת היבואנים הגדולים מגרמניה ייבאו 23% מכלל הסחורות המיובאות מגרמניה. בשנת 2014, עשרת היצואנים הגדולים לגרמניה ייצאו 30% מכלל הסחורות המיוצאות לגרמניה היצוא מגרמניה לכלל ארצות העולם.

 

יצוא מגרמניה לכלל ארצות העולם

יצוא הסחורות מגרמניה בשנת 2014 הסתכם ב-1,504.8 מיליארד דולר, עלייה של 3.7% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביצוא היו: כלי רכב מנועיים, טריילרים וסמי טריילרים; מכונות וציוד לנמ"א; וכימיקלים ומוצרים כימיים. הארצות העיקריות שאליהן ייצאה גרמניה בשנת 2014 היו צרפת, ארצות הברית והממלכה המאוחדת.

 

יבוא לגרמניה מכלל ארצות העולם

יבוא הסחורות לגרמניה בשנת 2014 הסתכם ב-1,216.8 מיליארד דולר, עלייה של 2.1% לעומת שנת 2013. קבוצות הסחורות העיקריות ביבוא היו: שמני נפט ושמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים, גלמיים; וגזי נפט ופחמימנים גזיים אחרים. הארצות העיקריות שמהן ייבאה גרמניה בשנת 2014 היו הולנד, סין וצרפת.

 

נתוני הסחר בסחורות ישראל-גרמניה

בין השנים 2014-2008 גדל הגירעון בסחר בסחורות בין ישראל לגרמניה מ-1,989.8 מיליון דולר ל-2,924.2 מיליון דולר. היצוא מישראל לגרמניה קטן מ-1,950.5 מיליון דולר ל-1,727.8 מיליון דולר בין השנים 2008-2014. לעומת זאת, באותה התקופה היבוא מגרמניה לישראל גדל מ-3,940.3 מיליון דולר ל-4,652.0 מיליון דולר.

 

הגרעון בסחר הסחורות בין ישראל לגרמניה הסתכם בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב-966.6 מיליון דולר, שהם כ-2,319.8 מיליון דולר במונחים שנתיים.

 

היצוא מישראל לגרמניה לפי ענף כלכלי

בין השנים 2014-2010 הירידה המשמעותית ביצוא הסחורות מישראל לגרמניה היתה ביצוא יצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, שירד ב-28.4%, (מ-539 מיליון דולר ל-386 מיליון דולר). לעומת זאת, יצוא ייצור מכונות וציוד לנמ"א עלה ב-43%, (מ-149 מיליון דולר ל-213 מיליון דולר). יצוא ייצור מוצרי גומי ופלסטיק עלה ב-21.8%, מ-142 מיליון דולר ל-173 מיליון דולר ויצוא ייצור כימיקלים ומוצריהם עלה מ-229 מיליון דולר ל-235 מיליון דולר בין השנים 2014-2010.

 

היבוא מגרמניה לישראל לפי ענף כלכלי

בין השנים 2014-2010 העלייה המשמעותית ביבוא הסחורות מגרמניה לישראל היתה ביבוא ייצור מכונות וציוד לנמ"א, שעלה מ-637 מיליון דולר ל-788 מיליון דולר (עלייה של 23.7%). יבוא ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים עלה ב-18.9% (מ-503 מיליון דולר ל-598 מיליון דולר) באותה התקופה. יבוא ייצור כימיקלים ומוצריהם, עלה ב-13.5%, (מ-586 מיליון דולר ל-665 מיליון דולר) בין השנים 2014-2010. כמו כן, באותה התקופה יבוא ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי עלה מ-498 מיליון דולר ל-550 מיליון דולר.

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לגרמניה לפי סוג הובלה

בשנת 2014 היבוא מגרמניה לישראל בהובלה ימית הסתכם ב-3.1 מיליארד דולר (66.0% מערך היבוא מגרמניה) והיבוא בהובלה אווירית הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר (33.9% מערך היבוא מגרמניה). באותה השנה היצוא מישראל לגרמניה בהובלה אווירית הסתכם ב-0.9 מיליארד דולר (54.3% מערך היצוא לגרמניה) ויצוא בהובלה ימית הסתכם ב-0.8 מיליארד דולר (45.6% מערך היצוא לגרמניה).

 

יצוא ויבוא סחורות מישראל לגרמניה לפי יצואנים ויבואנים

בשנים 2014-2008 קטן מספר היצואנים הישראלים הסוחרים עם גרמניה ב-43%. בשנת 2014 היו 2,274 יצואנים שייצאו סחורות לגרמניה, לעומת 4,002 בשנת 2008. עשרת היצואנים הגדולים בשנת 2014 ייצאו 30.0% מסך יצוא הסחורות לגרמניה, לעומת 22.0% בשנת 2008. נתונים אלו מראים על עלייה בריכוזיות היצוא לגרמניה.

 

מספר היבואנים בשנים 2014-2008 גדל ב-2%. בשנת 2014 היו 12,236 יבואנים שייבאו סחורות מגרמניה לישראל, לעומת 12,047 בשנת 2008. משנת 2008 עד 2014 גדל מספר יבואנים שהיבוא שלהם יותר משלושים מיליון דולר ב-50%.

 

עשרת היבואנים הגדולים בשנת 2014, ייבאו 23.0% מסך יבוא הסחורות מגרמניה, לעומת 19.0% בשנת 2008. נתונים אלו מראים על עלייה בריכוזיות היבוא מגרמניה.