Coface מעלה את הסיכון של היצואנים הישראלים לברזיל, יפן, קנדה ודרום אפריקה

לדברי Coface, יהיה צורך בגישה זהירה יותר בכל הקשור לסיכוני אשראי בעיקר על צפי לצמיחה עולמית "מתונה" של 2.7% והמשך התמודדות עם אותם הסיכונים שהיו בשנת 2015


10:54 ,14.02.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

ענקית ביטוח האשראי הבינלאומית Coface, המציינת שנה לפעילות ישירה בישראל,  מפרסמת את תחזית הסיכונים המעודכנת ליצואנים הישראלים לשנת 2016. על פי Coface, בשנה הקרובה יגדל הסיכון של היצואנים ליפן, ברזיל, קנדה, הונג קונג ודרום אפריקה, שהיקף היצוא הישראלי להן עמד בשנת 2015 על כ-2.75 מיליארד דולר.  לעומת זאת, Coface מפחיתה את רמת הסיכון של הייצוא לאיטליה ולהונגריה.

 

לדברי מנכ"ל Coface ישראל כרמינה מנדולה, בשנת 2016 יהיה צורך בגישה זהירה יותר בכל הקשור לסיכוני אשראי, בעיקר על צפי לצמיחה עולמית "מתונה" של 2.7% (לאחר 2.5% בשנת 2015 ), והמשך התמודדות עם אותם הסיכונים שהיו בשנת 2015 כשבראשם המתחים הפוליטיים הגואים בקרב מדינות מפותחות ומתפתחות.

 

מנדולה: "במדינות המתפתחות חוסר הוודאות יישאר גבוה, כשהסיכון מפני פעולות טרור במזרח התיכון עלול להביא להתחזקות תנועות לאומניות".

 

על פי מדד הסיכון הפוליטי של Coface, תורכיה וברזיל בולטות במיוחד בשל חוסר היציבות הפוליטית שלהן בין השנים 2007-2015, שהגיע לאחר התדרדרותן הכלכלית. בברזיל, בה צפויים להמשך משברים פוליטיים והאטה כלכלית גם בשנת 2016, יורד דירוג המדינה בפעם השנייה בתוך פחות משנה לדירוג C (מדירוג B). יצוין כי על פי הלמ"ס, היקף הייצוא הישראלי לברזיל עמד בשנת 2015 על כ-730 מליון דולר.

 

בסך הכל, המדינות המפותחות תראינה צמיחה מתונה בשנת 2016 בשיעור של כ-2% לפי הערכת  Coface. הסיכונים העיקריים למדינות אלו תלויים במחירי הסחורות, ההאטה בשוק הסיני והתנודתיות בשוק הפיננסי.

 

המגמה של מחירים נמוכים לחבית נפט תמשך גם בשנת 2016, בשל עודף בהיצע הנפט בעולם - דבר שנגרם באופן חלקי בשל חזרה של איראן לשוק.

 

הירידה במחיר הנפט השפיעה קשות על ההשקעות, בשל ירידה בהכנסות, וכך קנדה, שהיקף הייצוא הישראלי אליה עמד בשנה האחרונה על כ-500 מליון דולר,  ירדה מקטגוריית הסיכון הטובה ביותר  לדירוג של A2. לעומת זאת, להמשך ירידת מחירי הנפט, הייתה השפעה חיובית על משקי הבית והעסקים במדינות שונות. למעט יפן ואיטליה, ירידת מחירי האנרגיה סייעה להחיות את השקעה בחברות  במיוחד בספרד ובבריטניה.

 

להערכת כלכלני Coface, יפן, שהיקף הייצוא הישראלי אליה עמד בשנה האחרונה על כ-720 מליון דולר,  נמנית על הקורבנות הפוטנציאליים של ההאטה הסינית הצפויה, בהתחשב בכך ש-18% מהייצוא שלה מיועדים לסין.

 

זאת ועוד, צמיחה חלשה של המשק היפני (המוערכת בכ-0.9% ב -2016), סיכון מתמשך לדפלציה ומשמעת תקציבית, מסבירים את הורדת הדירוג למדינה לדירוג A1  עם אופק שלילי. באופן לא מפתיע, הירידה בזרם התיירים מסין תמשיך להשפיע על הפעילות בהונג-קונג (עם היקף ייצוא ישראלי של כ560 מליון דולר בשנת 2015)  וטיוואן, שגם להן הורד הדירוג ל – A1 עם אופק שלילי.

 

בגוש האירו (אומדן צמיחה של 1.7% ב-2016), מצב החברות משתפר בהדרגה. ניתן לראות זאת באמצעות הסטטיסטיקה של חדלות פירעון עבור צרפת, גרמניה, איטליה (ירידה של בין 3.5% - ל-5% - במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2014) ובמיוחד בספרד (26%-). הצמיחה במשק באיטליה תיתמך על ידי ביקוש מקומי שיהנה מהתקדמות הרפורמות המבניות. כל אלו הובילו את Coface לשפר לאיטליה את הדירוג ל B  עם אופק חיובי (במקום B). על פי נתוני הלמ"ס, היקף הייצוא הישראלי לאיטליה עמד בשנת 2015 על כ-830 מליון דולר.

 

המצב במדינות מתפתחות, שם נחצתה הצמיחה תוך חמש שנים (3.9% צפויים ב -2016), מסובך  יותר, בשל כך שחברות הושפעו מירידת מחירי הסחורות במקביל למדיניות המוניטרית המרחיבה שהגיעה לאחר המשבר של ליהמן ברדרס. בשלב זה, רק מרכז אירופה לא הושפע.  הונגריה (שדירוגה השתפר במדרגה אחת לדירוג  A4) ולטביה (שדירוגה B עם אופק חיובי) בולטות עם צמיחה סולידית שנתמכת על ידי צריכה ביתית וגידול הייצוא למדינות אירופאיות אחרות שאינן רוסיה.