חיפה: המועצה הארצית לתכנון ובנייה ממליצה לאשר התכנית לעורף הנמל

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות זאב בילסקי, המליצה לממשלה לאשר את תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל חיפה. בוססת על ״תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006-2055״. ההכרעה הסופית בדבר אישור התכנית עוברת לממשלה


14:07 ,02.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

דוברות מינהל התכנון במשרד האוצר הודיעה אתמול כי המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות זאב בילסקי, המליצה לממשלה לאשר את תכנית המתאר הארצית לעורף נמל חיפה (13/ב/1). התכנית מייעדת שטח של 4,800 דונם להקמת מרכזים לוגיסטיים ושירותים נמליים ולהצבת מכולות בשטח המפרץ.

 

מדוברות מינהל התכנון נמסר כי ״התכנית מהווה מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח נמל חיפה והממשקים בינו לבין המרחב העירוני הסובב אותו ונותנת מענה לשינויים שחלו בתחום הספנות והנמלים, ובכללם גידול בהיקף המטענים והצורך בפיתוח שירותים לוגיסטיים הקשורים בפעילות הנמלית. כמו כן התכנית נסמכת על צירי תחבורה בהם רכבת שיחברו את עורף הנמל עם מרחב העוטף אותו״.

 

עוד נמסר כי התכנית, ביוזמת חברת נמלי ישראל, מבוססת על ״תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006-2055״, שאומצה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2006, ועל התכנית האסטרטגית לשטחי עורף של נמלי הים התיכון של ישראל לשנת היעד 2030, אשר נגזרה מתכנית האב. תכניות אלו הגדירו את הצרכים לשטחים יבשתיים הנחוצים לתפקוד הנמל, בהתאם לתחזיות הפיתוח של המשק הישראלי והגידול בכמויות המטען הנובע מכך. התכנית כוללת הוראות ביחס למעגנה הקיימת, שימור ופיתוח פארק מורד נחל הקישון ושדה התעופה. 

 

יו״ר המועצה הארצית וראש מטה הדיור, זאב בילסקי ציין כי ״לתוכנית תרומה רבה למשק הישראלי שברובו הגדול נשען על ייצוא וייבוא מהים. הנמל החדש שנבנה בימים אלו, הינו נמל בסטנדרט הגבוה ביותר כמקובל בעולם. דבר שיאפשר כניסה של חברות עתירות ידע לחיפה וייצר מקומות תעסוקה חדשים״. 

 

נציין כי מנכ״לית רשות נחל הקישון, שרון נסים, הביעה בעבר התנגדות לתכנית המתאר לעורף נמל חיפה וציינה כי ״אנו סבורים כי אישור התוכנית מקבע את ייעודי הקרקע במפרץ חיפה ומסמן תשתית נמלית נרחבת שלא תאפשר לתושבי המטרופולין החיפאי ליהנות משימושי קרקע אחרים שחשיבותם אינה פחותה משימושי הנמל. ריבוי שטחי הלוגיסטיקה המוצעים בתוכנית, בלבו של המפרץ, פוגע באפשרויות הפיתוח הרצויות למרחב העירוני וניתן למצוא לשטחים אלה חלופות אחרות במרחב. אנו סבורים כי אין לאשר את התוכנית במתכונתה הנוכחית ללא מתן מענה הולם לסוגיות הסביבתיות במפרץ חיפה, ובהן הרחבת פארק מורד נחל הקישון, שהוא הריאה הירוקה היחידה בלב מפרץ חיפה. פארקים אחרים בדרום הארץ ובמרכזה קמו ומתוכננים על שטחים משמעותיים יותר, למשל פארק הירקון המשתרע על פני כ-3,700 דונם״. 

 

מלשכת ראש העיר חיפה, עינת קליש רותם, לא נמסרה תגובה לדברים. 

 

נציין כי ההכרעה הסופית בדבר אישורה של התכנית מועברת כעת לממשלה.