רספ"ן פועלת להכנסת "חלונות שירות" בנמלי חיפה ואילת

אתמול פורסמה טיוטא לתיקון כללי נוהל התור התפעולי בנמלים; בנמל חיפה מברכים; מנכ"ל נמל אילת: "התיקון נעשה על רקע ההסכם עם כי"ל ומשרת את הנוחות התפעולית בנמל"


00:00 ,20.09.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

נמלי חיפה ואילת צפויים בקרוב להיכנס לעידן הסכמי "חלונות שירות" מול חברות הספנות. כך עולה מטיוטא לתיקון כללי נוהל התור התפעולי בנמלים, עליה חתם אמש ר/ח יגאל מאור, מנהל רשות הספנות והנמלים. הטיוטא הופקדה לעיון הציבור וניתן להגיש השגות עד לתאריך 18 אוקטובר 2011.

נציין כי מאז פורסמו ההנחיות האחרונות, לפני כשלוש שנים, חלו בנמלי חיפה ואילת שינויים בפעילות והנמלים פנו לרספ"ן בבקשות לעדכון הכללים.

בנמל חיפה הסתיימה הכשרתו של רציף הכרמל ברבעון הרביעי של 2010 והוא החל לפעול באופן מלא כרציף מכולות. בעקבות זאת ביקשה חברת נמל חיפה כי הכללים העיקריים יתוקנו כך שתוכל לחתום ברציף הכרמל על הסכמי חלונות שירות, בהתאם לתקנות הנמלים. לאחר שהוצגו בפני רספ"ן נתונים בדבר יכולתו של נמל חיפה להעניק שירותי נמל ברמה סבירה לכלל המשתמשים בשאר הרציפים החליטה רספ"ן לתקן את הכללים העיקריים כדלקמן: להוסיף את רציף הכרמל לכללים העיקריים כרציף המיועד למכולות ולקבוע כי בשטח נמל חיפה, כ- 350 מטרים ברציפים 1 עד 4 (רציף כרמל) מיועדים לשמש כרציף מסחרי.

בשיחה שקיימה מערכת PORT2PORT בסמוך לפרסום הטיוטא, עם גורמים בנמל חיפה, נמסר שאמנם מדובר כרגע בטיוטא, אבל כשיהיה מסמך רשמי, בקרוב מאוד, יתחיל עידן החלונות בנמל בכלל ובמסוף כרמל בפרט, מה שיאפשר פקידה גם של אוניות ענק (בכפוף להעמקת תעלת הכניסה). בנמל ציינו כי מיד עם קבלת האישור הרשמי נראה כי תצא פנייה מנמל חיפה לחברות הספנות שתציע לכולן להצטרף להסכמי חלונות. בנמל מעריכים כי צפוי מאבק בין חברות הספנות על החלונות "הטובים", בזמנים נוחים ובמסוף הכרמל.

נציין כי טיוטת התיקון בכללי נוהל התור התפעולי כללה גם את נמל אילת, שם חלו שינויים בשנתיים האחרונות, ביניהן פקידת אוניות נוסעים וגידול בייצוא מטעני צובר, וגם שם עלה הצורך בהקצאת רציף מסחרי לשם הגברת היעילות וניצול מיטבי של הנמל. כמו כן, במהלך הדיונים על הליך מכירת מניות חברת נמל אילת, המתנהל בימים אלו, התעורר הצורך במתן אפשרות לחברת הנמל לערוך הסכמי שירות וזאת לצורך הגברת התחרות בין מפעילי הנמלים תוך הגברת היעילות בנמל.

התיקון בטיוטא מתייחס לחלקו הדרומי של נמל באילת, העשוי לשמש לפריקה וטעינה של סוגי מטענים שונים, כגון: צובר, נוסעים מטען כללי ובכלל זה מכוניות, בהמות, ולמעט מכולות. בפרט ניצב בשטח זה מתקן לטעינת תפזורות המשמש את אוניות הצובר, כך שהקצאת שטח אחר עלולה לפגוע בכדאיות של אלו מלהתמודד כאמור. לפיכך, הקצאת חלק זה של הרציף לשימוש מסחרי מאפשרת לכלל בעלי המטענים להתמודד בהליך השוויוני שעל חברת הנמל לנהל לצורך קבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסחרי.

לאור זאת החליטה רספ"ן לתקן את הכללים העיקריים ולקבוע כי הרציף בנמל אילת מיועד לכל סוגי המטענים, למעט 200 מטרים מקצהו הדרומי של הרציף. עוד הוחלט לאפשר עריכת הסכמי שירות על ידי חברת נמל אילת בע"מ, לאורך 200 מטרים מקצהו הדרומי של הרציף בנמל.

מנכ"ל חברת נמל אילת, אבישי כהן הגיב לפרסום ואמר כי: "התיקון נעשה על רקע ההסכם עם כי"ל ומשרת את הנוחות התפעולית בנמל". (קישור לידיעה שפורסמה בנושא זה לחצו כאן).

נזכיר כי תוכנית החלונות מאפשרת הקצאת רציפים לאניות מכולה בהסכמי חלון קבועים, בשונה משיטת "התור התפעולי" הנהוגה כיום. השיטה מתבססת על הסכם מסחרי בין חברת הנמל לחברת הספנות. בהוראות ההסכם מקצה חברת הנמל לחברת הספנות חלון זמן שבועי לעגינה ולקבלת שירותי פריקה וטעינה. במידה והאוניות של חברת הספנות תגענה לנמל בחלון הזמן שנקבע בהסכם, מתחייבת חברת הנמל על תפוקות עבודה מוסכמות, דבר שיבטיח לחברת הספנות עגינה עם הגעה לנמל וסיום העבודה בזמן שסוכם. חברת הספנות מתחייבת בפני חברת הנמל, על פקידה קבועה לאורך תקופת ההסכם ולנפח פעילות משמעותי.