601 אלף TEU שונעו בנמלי ישראל ברבעון הראשון השנה

חברות נמל חיפה טיפלה בשינוע של 303 אלף TEU ואילו חברת נמל אשדוד וחפלה בשינוע של 298 אלף TEU. בנמל אשדוד נפרקו 36,724 כלי רכב ובנמל אילת 27,937 כלי רכב


00:00 ,01.05.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מנתוני משרד התחבורה - רשות הספנות והנמלים אגף בכיר כלכלה וקשרי חוץ עולה כי, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2011 שונעו בנמלי ישראל 601 אלף TEU סך הכל, כאשר חברת נמל חיפה טיפלה בשינוע של 303 אלף TEU ואילו חברת נמל אשדוד טיפלה בשינוע של 298 אלף TEU. בנמל חיפה ונמל אשדוד נפרקו 307 אלף TEU ואילו נטענו בנמלים אלה 294 אלף TEU.
 
מבחינת המטענים, עברו בנמלי ישראל במהלך הרבעון הראשון של השנה 10.97 מיליון טון מטען. בחברת נמל חיפה שונעו כ-5.3 מיליון טון ואילו בחברת נמל אשדוד שונעו כ-4.9 מיליון טון מטען במהלך התקופה הנזכרת. בנמל אילת שונעו 443 אלף טון מטען ובמספנות ישראל 238 אלף טון מטען.
 
סך הכל נפרקו כ-6.2 מיליון טון מטען בנמלי ישראל ונטענו כ-4.7 מיליון טון. בנמל חיפה פרקו במהלך הרבעון כ-3.01 מיליון טון מטען וטענו כ-2.3 מיליון טון ואילו בנמל אשדוד פרקו כ-2.97 מיליון טון מטען וטענו כ-1.93 מיליון טון מטען. בנמל אילת פרקו 40 אלף טון מטען וטענו 403 אלף טון ובמספנות ישראל פרקו 236 אלף טון מטען וטענו טון אחד.
 
מהנתונים עולה גם כי, בכל הנמלים שונעו 6.08 מיליון טון מכולות, כאשר חברת נמל חיפה טיפלה ב-3.35 מיליון טון וחברת נמל אשדוד ב-2.72 מיליון טון. מבחינת נמל אילת לא נרשמה תנועת מכולות.
 
בנוסף, נפרקו בנמלי ישראל במהלך חודש הרבעון 65,999 כלי רכב, כאשר בנמל אילת נפרקו 27,937 מכוניות, בנמל אשדוד נפרקו 36,724 מכוניות ובנמל חיפה נפרקו 138 כלי רכב.