תיתכן דחייה לשנת 2011 של יישום הרפורמה בתעריפים

זאת בעקבות חוות הדעת שהעבירה לשכת הספנות לבכירי האוצר, התחבורה והתמ"ת הקובעת כי חברות הנמל הינן מונופול אזורי המחייב אותן לפעול בהגינות בשוויון ועל כן אינו מסוגל להעניק ללקוחותיו הנחות שונות במסגרת עידוד התחרות בין הנמלים. צוק: יש להמתין לפחות עד לפסיקת ה


00:00 ,16.06.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת בעקבות חוות הדעת שהעבירה לשכת הספנות לבכירי האוצר, התחבורה והתמ"ת הקובעת כי חברות הנמל הינן מונופול אזורי המחייב אותן לפעול בהגינות בשוויון ועל כן אינו מסוגל להעניק ללקוחותיו הנחות שונות במסגרת עידוד התחרות בין הנמלים. צוק: יש להמתין לפחות עד לפסיקת הממונה על ההגבלים העסקיים
 
ראובן צוק, נשיא לשכת הספנות הישראלית, פנה בשבוע שעבר במכתב לבכירי משרד האוצר, התחבורה והתמ"ת וכן לבכירים נוספים בכנסת ובמשק הישראלי, והעביר לעיונם את חוות הדעת המשפטית שהוכנה על ידי לשכת הספנות הישראלית הקובעת כי חברות הנמל הינן מונופול אזורי – כל אחת בתחומה - ולפיכך הן אינן יכולות להעניק הנחות בתעריפים – הנחת יסוד העומדת בבסיסה של הרפורמה בתעריפים שאמורה להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר.
 
למערכת PORT2PORT נודע היום כי גורם ממשלתי אמר באופן לא רשמי כי נשקלת האפשרות לדחות את יישום הרפורמה בתעריפים לתחילת שנת 2011, וזאת לאור הסוגיות המשפטיות העולות מחוות הדעת שהגישה לשכת הספנות.
 
צוק ציין במכתבו כי "בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי של לשכת הספנות הישראלית עולה כי ההנחות העומדות ביסוד הרפורמה - ניהול יעיל ותחרותי של חברות הנמלים, וכי הדרך שהותוותה לקידום ההנחות הנ"ל, קביעת מודל תעריפים, שברובו מבוסס על תעריף מרבי - אינם עולים בקנה אחד עם המהות הציבורית וההגבלית של חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד".
 
צוק מפרט ומציין כי "חברות הנמל, בהיותן, כל אחת מהן, מונופול אזורי בתחומה, מופקדות על ניהול הנמלים ועל מתן שירותים חיוניים לציבור, מכוח כתבי ההסמכה. כפועל יוצא מכך, חייבות חברות הנמל למלא את תפקידן בנאמנות כלפי הציבור בכללותו, ותוך שכך, כפופות הן לכללי המשפט המנהלי, כלומר, עליהן לפעול בהתאם לעקרונות יסוד של הגינות, שוויון, סבירות, יושר, שקיפות ותום לב וכדומה".  
 
צוק מסביר כי התעריף המרבי, אשר עומד בבסיסו של מודל התעריפים החדש ומשמש לקידום מטרת הרפורמה שהיא עידוד התחרות בין חברות הנמל, אינו תעריף קבוע, אלא תעריף המאפשר לחברות הנמל לקבוע מחיר דיפרנציאלי ללקוחותיהן, בכפוף לכך שהמחיר שקבעו אינו עובר את הרף המקסימלי שנקבע במודל התעריפים.

צוק מדגיש כי "הזכות ליישם תעריף מרבי עלולה שלא לעלות בקנה אחד עם כללי המשפט המנהלי החלים על חברות הנמל, לרבות החובה לנהוג בשוויון. אי התאמה זו עולה במשנה תוקף, כאשר חברות הנמל הינן מונופול אזורי, כל אחת באזורה, ומהיותן כאלה חל עליהן האיסור להפלות לרעה לקוחות המתחרים זה בזה".
 
לפיכך, טוען צוק, "יש לשקול מחדש את הדרך שנבחרה לקידום הרפורמה בנמלים, תוך שימת לב כי חברות הנמל הינן מונופול אזורי, תוך שימת לב כי חברות הנמל הינן בעלות זיכיון לשירות חיוני לציבור וכן, תוך שימת לב כי מדובר בחברות ממשלתיות דו-מהותיות, על כל המשתמע מכך ביחס למגבלות החלות עליהן".
 
נשיא לשכת הספנות ביקש במכתבו מבכירי משרד האוצר, התחבורה והתמ"ת כי יישום הרפורמה באגרות הנמלים יידחה עד לבדיקה יסודית יותר של חוות הדעת שהעבירה לשכת הספנות הישראלית, וזאת לפחות עד לפסיקתה של הממונה על הגבלים עסקיים בנושא.
 
צוק העביר את מכתבו למר חיים שני, מנכ"ל משרד האוצר, יעקב גנות, מנכ"ל משרד התחבורה, שרון קדמי, מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה, רו"ח דורון כהן, מנהל רשות החברות, רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקים, ר/ח יגאל מאור, מנהל רשות הספנות והנמלים, שאול ברונפלד, יו"ר הבורסה לניירות ערך, מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה, ח"כ אופיר אקוניס, יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת וכן ליעקב רז, יו"ר חברת נמל אשדוד. 
 
עותקים ממכתבו של נשיא לשכת הספנות הועברו לעיונם של שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, גד שפר, יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, ח"כ איתן כבל, ח"כ שי חרמש, ח"כ יריב לוין, ח"כ אברהם מיכאלי, ח"כ פאינה קירשנבאום ויאיר חזן, יו"ר דירקטוריון חברת נמל אילת.