העודף במאזן הסחורות של ישראל ב-2015 עמד על 7.6 מיליארד שקל

יצוא הסחורות עמד על 248.7 מיליארד שקל והיבוא עמד על 241.1 מיליארד שקל. הגירעון הגדול ביותר בסחר הסחורות היה עם שוויץ (12.8 מיליארד שקל)


11:16 ,21.01.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2015 הסתכם יצוא הסחורות (ברוטו) של ישראל ב-248.7 מיליארד שקל, עלייה של 2.2 מיליארד שקל (0.9%) לעומת 2014. יבוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-241.1 מיליארד שקל, ירידה של 17.5 מיליארד שקל (6.8%). בשנת 2015 העודף בסחר הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-7.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 12.1 מיליארד שקל בשנת 2014.

 

סיכומי הסחר המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שיצוא הסחורות לארצות הברית עלה ב-6.0% (4.0 מיליארד שקל), יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-10.7% (6.6 מיליארד שקל) יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי ירד ב-6.7% (4.5 מיליארד שקל). יצוא הסחורות לקבוצה שאר ארצות העולם ירד ב-4.0 מיליארד שקל.

 

מסיכומי יבוא הסחורות, עולה כי עיקר העלייה נרשמה ביבוא מארצות הברית, שעלה ב-2.7%, היבוא מארצות האיחוד האירופאי עלה ב-1.5% והיבוא מארצות אסיה עלה ב-0.8%. לעומת זאת, היבוא מקבוצת שאר ארצות העולם ירד ב-24.3%.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2015 ב-28.7 מיליארד שקל, עלייה של 21.1% לעומת הגירעון (ללא יהלומים) בשנת 2014.

 

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת שאר ארצות העולם (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2015 ב-12.9 מיליארד שקל, ירידה של 48.4% לעומת הגירעון (ללא יהלומים) בשנת 2014.

                                                  

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2015 ב-6.4 מיליארד שקל, נמוך ב-53.9% לעומת שנת 2014.

 

לעומת זאת, במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בשנת 2015 עודף יצוא על יבוא הסחורות של 13.9 מיליארד שקל, בהמשך לעודף של 10.7 מיליארד שקל בשנת 2014.

 

הארצות שיצוא הסחורות (ללא יהלומים) אליהן הסתכם ב-2015 ביותר מ-4 מיליארד שקל הן: ארצות הברית (43.0 מיליארד שקל), הממלכה המאוחדת (14.1 מיליארד שקל), סין (12.1 מיליארד שקל), הולנד (8.3 מיליארד שקל), וייטנאם (7.0 מיליארד שקל), תורכיה (6.6 מיליארד שקל), צרפת (5.6 מיליארד שקל) מלזיה (5.5 מיליארד שקל), גרמניה (5.4 מיליארד שקל) והודו (5.2 מיליארד שקל).

 

הארצות שמהן יבוא הסחורות (ללא יהלומים) בשנת 2015 הסתכם ביותר מ-4 מיליארד שקל היו: ארה"ב (29.1 מיליארד שקל), סין (22.1 מיליארד שקל), גרמניה (14.8 מיליארד שקל), שוויץ (13.8 מיליארד שקל), איטליה (9.6 מיליארד שקל), טורקיה (9.5 מיליארד שקל), הולנד (9.4 מיליארד שקל), הממלכה המאוחדת (8.7 מיליארד שקל), בלגיה (6.4 מיליארד שקל), צרפת, ספרד, אירלנד, קוריאה הדרומית, הונג קונג, ויפן. יוזכר כי ארץ היבוא מוגדרת כארץ הקנייה.

 

יצוא הסחורות (ללא יהלומים) גדל משמעותית (יותר מ-30%) בשנת 2015, לעומת היצוא בשנה הקודמת למדינות הבאות: אינדונזיה, וייטנאם, מרוקו, סלובניה, קניה, סלובקיה ולהודו. לעומת זאת, קטן בשנת 2015 יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לקוסטה ריקה, גאורגיה, קפריסין, אוקראינה ולתורכיה.

 

יבוא הסחורות (ללא יהלומים) עלה באופן משמעותי (מעל 30%) מהמדינות הבאות: מרוקו, ניגריה, אירלנד, ליטא, סלובקיה ואוסטרליה. לעומת זאת, נרשמה ירידה ביבוא הסחורות (ללא יהלומים), מקזחסטן, אתיופיה, קנדה, סלובניה וממקסיקו.

 

יצוין כי הנתונים הינם ארעיים ומבוססים על רישום הסחורות שעברו במכס ואינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלשתינאית. נתונים סופיים לשנת 2015 יפורסמו באפריל 2016. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יצוא ויבוא שירותים, שכולל, בין השאר, יצוא תוכנה. נתונים על כלל היצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.

 

פירוט הממצאים השנתיים

סחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופאי היווה בשנת 2015 25.2% מהיצוא (27.2% ב-2014) ו- 36.4% מהיבוא (33.4% ב-2014). היצוא לארצות האיחוד האירופאי ירד ב- 6.7% (4.5- מיליארד שקל), היבוא עלה ב-1.5% (1.3 מיליארד שקל) והגירעון בסחר הסחורות עלה ב-30.0%, לעומת שנת 2014.

 

סחר הסחורות עם ארצות הברית בשנת 2015 היווה 28.3% מהיצוא (27.0% ב-2014) ו-13.0% מהיבוא (11.8% ב-2014). היצוא לארצות הברית עלה ב- 6.0% (4.0 מיליארד שקל), היבוא עלה ב-2.7% (0.8 מיליארד שקל) והעודף במאזן גדל ב-8.9% (עלייה של 3.2 מיליארד שקל לעומת 2014).

 

סחר הסחורות עם ארצות אסיה היווה 27.7% מהיצוא (25.3% ב-2014), ו-24.6% מהיבוא (22.8% בשנת 2014). היצוא עלה ב-10.7% (6.6 מיליארד שקל) היבוא עלה ב-0.8% (0.5 מיליארד שקל) ובמאזן בסחר הסחורות היה עודף של 9.6 מיליארד שקל, לעומת עודף של 3.4 מיליארד שקל ב-2014.

 

סחר הסחורות עם קבוצת שאר ארצות העולם בשנת 2015 היווה 18.8% מהיצוא (20.5% ב-2014) ו-26.0% מהיבוא (32.0% ב-2014).

 

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2015 לעומת שנת 2014 הושפעה בעיקר משינויים במחירי הסחורות, הן ביבוא והן ביצוא שנמשכו במהלך שנת 2015. בנוסף לכך, סחר הסחורות הושפע גם משינוים בערך השקל לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.

 

הסחר ביהלומים

יצוא היהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2015 ב-68.5 מיליארד שקל, נמוך ב-6.4% בהשוואה ל-2014. יעדי היצוא העיקריים היו ארצות הברית (40%), הונג–קונג, בלגיה, שוויץ והודו.

 

יבוא יהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2015 ב-26.8 מיליארד שקל, נמוך ב-19.6% בהשוואה ל-2014. מקורו בעיקר מבלגיה (23%), הודו, הונג-קונג, שוויץ, ארה"ב ורוסיה.

 

התפתחות הסחר לפי ארצות בחודשים האחרונים

על פי נתוני המגמה, היצוא לארצות האיחוד האירופאי ירד ב-20.6% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2015 (ירידה של 1.9% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 23.6% בחישוב ביולי- ספטמבר 2015 (ירידה של 2.2% בממוצע לחודש).

 

היצוא לארצות הברית עלה ב-19.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.0% ביולי ספטמבר 2015.

 

בשלושת החודשים האחרונים של 2015 ירד היצוא לארצות אסיה ב-10.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של  4.7% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2015.

 

היצוא לקבוצת שאר ארצות העולם עלה ב-6.0% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של 2015, בהמשך לעלייה של 1.5% ביולי-ספטמבר 2015.

 

היבוא מארצות האיחוד האירופאי עלה בשלושת החודשים האחרונים של 2015 ב-8.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 15.7% ביולי-ספטמבר 2015.

 

היבוא מארצות הברית עלה ב-0.9% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1.4% ביולי-ספטמבר 2015.

 

היבוא מארצות אסיה ירד ב-4.2% בחישוב שנתי באוקטובר-דצמבר 2015, בהמשך לירידה של 6.0% ביולי-ספטמבר 2015.

 

היבוא מקבוצת שאר ארצות העולם עלה ב-14.0% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של 2015, לאחר ירידה של 17.1% ביולי-ספטמבר 2015.