צניחה של 40% ביצוא לתורכיה, זינוק של 21% ביצוא להודו ולסין ב-2015

מנתונים של היחידה הכלכלית במכון היצוא עולה שחלו ירידות ביצוא לחמש מתוך עשרת יעדי היצוא העיקריים של ישראל. יו"ר המכון: אופטימיות זהירה ל-2016


12:15 ,09.03.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

60% מסך יצוא הסחורות מישראל בשנת 2015 הגיע לעשרת יעדי היצוא המובילים של ישראל: ארצות הברית, בריטניה, סין, הולנד, תורכיה, צרפת, גרמניה, הודו, איטליה וספרד וחלה ירידה ביצוא לחמש מתוך עשרת יעדי היצוא לעומת שנת 2014. כך עולה מניתוח מיוחד שערכה היחידה הכלכלית במכון היצוא.

 

יצוין כי בשנת 2015 הסתכם יצוא הסחורות והשירותים ב-92 מיליארד דולר, ירידה של 7% לעומת שנת 2014.

 

מנכ"ל מכון היצוא עופר זקס: "שנת 2015 היתה שנה קשה ליצוא הישראלי והגרועה ביותר מאז משבר האשראי העולמי, במהלכה נאלצו היצואנים הישראלים להתמודד עם קשיים ואתגרים רבים מבית ומחוץ. עם זאת, יש סיבה לאופטימיות זהירה ולהערכתנו בשנת 2016 נראה התאוששות בסחר העולמי ובהתאם גם ביצוא הישראלי, כך שכבר בשנה זו נוכל לראות גידול ביצוא לארצות הברית, התאוששות מתונה ליעדי היצוא באיחוד האירופאי והמשך צמיחה מואצת למדינות אסיה המובילות.

 

"למרות התמונה הכוללת הקשה, ישנם מספר סקטורים בתחומי ההייטק  אשר בהם ראינו צמיחה למרות תנאי הסחר הקשים, דבר המעיד על חוסנו של ההייטק הישראלי וכמובן על האטרקטיביות של החברות הישראליות בחו"ל".

 

מבין עשרת יעדי היצוא המובילים של ישראל, היצוא לתורכיה ירד ב-40% ב-2015 והסתכם ב-1.7 מיליארד דולר. הירידה נבעה ברובה מהירידה החדה בערך הדולרי של יצוא מוצרי הכימיקלים וזיקוקי נפט וזאת בעקבות נפילת מחירי האנרגיה. גם בנטרול השפעה זו, התקבלה ירידה חדה של 18% ביצוא המצרפי של כל יתר הענפים, תוך ירידות בולטות כמעט בכל ענפי היצוא העיקריים, מה שמצביע על המשך ההרעה בפעילות העסקית של החברות הישראליות הפועלות בתורכיה.

 

ירידות ביצוא נרשמו גם למדינות: הולנד (14%-), גרמניה (16%-), איטליה (23%-) וספרד (26%-). השפעה מהותית על היצוא למדינות אלו היתה לצלילת מחירי הנפט (והאנרגיה בכלל) ולירידת ערך האירו מול הדולר: שערו הממוצע של האירו נחתך בכ-16% לעומת ערכו בתקופה המקבילה ב-2014, דבר שהשפיע על היקפי היצוא הנקובים בערך דולרי.

 

העליות המשמעותיות ביותר בהיקפי היצוא בשנת 2015 נרשמו ליעדי היצוא המרכזיים של  ישראל באסיה: היצוא לסין, גדל ב-21% והסתכם ב-3.1 מיליארד דולר. היצוא הושפע מחד מגידול רב ביצוא הרכיבים האלקטרונים ומאידך מירידה חדה ביצוא הכימיקלים. בנטרול שתי השפעות אלו רשם היצוא הישראלי לסין גידול מתון של כ-1.5%. 

 

ענף היצוא העיקרי של ישראל לסין הוא ענף הרכיבים האלקטרונים, הנשלט בחלקו הגדול על ידי חברת אינטל. יצוא הרכיבים, שהסתכם בשנת 2015 ב-1.6 מיליארד דולר, רשם זינוק חד של 53% בהשוואה לאשתקד והוא מהווה כיום למעלה ממחצית מסך היקף היצוא של חברות ישראליות לסין (52% מסך היצוא).

 

ענף יצוא נוסף אשר בזכותו נרשם גידול חד ביצוא לסין הינו ענף המכשור הרפואי. מבין ענפי היצוא לסין, זהו הענף בעל קצב הגידול המהיר ביותר בשנים האחרונות ומהווה כיום את הענף השלישי בגודלו, המהווה 8% מסך היצוא למדינה. במהלך 2015 גדל היקף היצוא הענפי בשיעור של 14% ל-260 מיליון דולר, כאשר בין השנים 2011-2015 צמח בשיעור מצרפי של 160%  ובשיעור שנתי ממוצע של 27%.

 

היצוא להודו הסתכם בשנת 2015 ב-1.3 מיליארד דולר, עלייה של  21% לעומת שנה קודמת. בשנים האחרונות, על רקע ההאטה במשק ההודי נכחנו בנסיגה מגמתית ומתמשכת בביקושים של הודו לסחורות מישראל. אולם, עם ההתאוששות הכלכלית המרשימה ועם כינון הממשל החדש והידוק היחסים, חל שיפור ניכר בהיקפי הסחר בין המדינות המתבטא בגידול חד גם בהיקפי היצוא.

 

עליות ביצוא נרשמו גם במדינות: בריטניה (2%+) וצרפת (2%+).