נוהל התור התפעולי החדש יקצה יותר רציפים לחלונות שירות בנמלים

בנמל חיפה יוקצו כ-500 מטרים ל"הסכמי שירות" ואילו בנמל אשדוד יוקצה לכך רציף 23 במלואו וכן כ-250 מטר ברציף 9 (או ברציף 22). מדובר ב-50% מרציפי המכולות לעומת המצוין בטיוטה קודמת של הנוהל שם הוקצו 20% בלבד


00:00 ,13.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

בנמל חיפה יוקצו כ-500 מטרים ל"הסכמי שירות" ואילו בנמל אשדוד יוקצה לכך רציף 23 במלואו וכן כ-250 מטר ברציף 9 (או ברציף 22). מדובר ב-50% מרציפי המכולות לעומת המצוין בטיוטה קודמת של הנוהל שם הוקצו 20% בלבד
 
רשות הספנות והנמלים מפרסמת בימים אלה נוהל חדש לגבי התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד, אילת. על פי האמור בנוהל החדש, 50% מרציפים אלה, המוגדרים כמסחריים, יוקצה לטובת חלונות שירות.
 
על פי הנוהל החדש, בנמל חיפה יוקצו כ-500 מטרים מהרציפים, לרציפים מסחריים במסגרת הסכמי השירות, לפי הפירוט הבא: כ-300 מטרים ברציפים 17 עד 18, וכן כ- 200 מטרים ברציפים 10 עד 12 (רציף המכולות המערבי), לפי שיקול דעתו של מנכ"ל חברת נמל חיפה.
 
בשטח חברת נמל אשדוד הוקצה רציף מספר 23 וכן כ-250 מטרים ברציף 9 (או ברציף 22) לחלונות שירות על פי שיקול דעתו של מנכ"ל חברת נמל אשדוד.
 
מהשוואה לנוהל התור התפעולי הקיים עולה כי הקצאה זאת משתווה לכ-50 אחוז מרציפי המכולות – זאת לעומת הקצאה של 20% בנוסח הנוכחי של נוהל התור התפעולי.
 
בפרק המוקדש לסדר קדימות בהקצאת רציפי מכולות עולה כי עדיפות ראשונית מוקצית לאוניות מכולה המשנעות באותה פקידה, בפריקה ובטעינה (לא כולל עיתוקים) בתוך האונייה, בנמל חיפה לפחות 1,500 מכולות או בנמל אשדוד – לפחות 1,200 מכולות. תור ההקצאה לרציף מכולות יהיה לפי מועד ההגעה – "המגיעה ראשונה – תיכנס ראשונה".
 
אניות מכולה אחרות, לרבות גלנוע ואניות רב תכליתיות (שמובילות גם מכולות) שמתאימות לשינוע מכולות בעזרת מנופי גשר, יקבלו הקצאה ברציפי מכולות בעדיפות שנייה. יתרה מכך, אוניית מכולה שקוטלגה תחת עדיפות שנייה ושהמתינה להקצאת רציף למעלה מ-24 שעות ממועד הגעתה לנמל, תועבר לקבוצת עדיפות ראשונה.
 
עוד צוין כי בנמל אילת תינתן עדיפות ראשונה לאניות גלנוע המשנעות מכוניות.
 
עוד עולה מהנוהל החדש כי מנכ"ל חברת ההפעלה (חברת הנמל) רשאי להורות על הוצאת אונייה מהרציף במידה והאונייה אינה פורקת/ טוענת מטען במהירות סבירה על פי שיקול דעתו. כמו כן, רשאי מנכ"ל חברת הנמל להפסיק/ לצמצם טעינה, פריקה, שטעון, קבלה או מסירה של טובין בנמל אם לדעתו עשוי הדבר למנוע צפיפות יתרה בשטח הרציף.
 
הנוהל החדש ייכנס לתוקף תוך 14 יום מתאריך פרסומו הרשמי.