פורום לקוחות הנמלים למנכ״ל נמל אשדוד: התאם את רמת השירות לביקוש

לטענת החתומים על המכתב אחת הבעיות הקשות המובילות לתפקודו הנוכחי של נמל אשדוד הוא מחסור חמור בכוח אדם ושהיית האניות הארוכה על עוגן וברציפים, הנובעת מקצב השירות האיטי שהן מקבלות. מבקשים לבטל אגרות ולהאריך ימי הפטור באחסנה


14:39 ,30.04.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

מכתב שיצא לפני מספר ימים מפורום לקוחות הנמלים וועד לשכת הספנות למנכ״ל חברת נמל אשדוד, משה (שיקו) ז׳אנה, מבקש להבהיר למנכ״ל החדש את תחושות הלקוחות לגבי המצב בנמל אשדוד, ואת רצונם בטובת הנמל ותפקודו היעיל. העתקים מהמכתב, אותו הוציא ד״ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות הישראלית, נשלחו למנהל רספ״ן, יגאל מאור, וליו״ר חברת נמל אשדוד, אורנה הוזמן בכור.

 

לטענת החתומים על המכתב אחת הבעיות הקשות המובילות לתפקודו הנוכחי של נמל אשדוד הוא מחסור חמור בכוח אדם. ״בשנים האחרונות נעצר גיוס כוח האדם לחלוטין למרות שהסחר, או הביקוש, עלה, ומספר לא מבוטל של עובדים יצא לגמלאות. גם הטיפול בכל סוגי הציוד, ובפרט מנופים, דרש שיפורים דחופים, ואנחנו אכן רואים את השינוי החיובי בגישה. ברור שטיפול חסר בנקודות אלו מביא להוצאות ניכרות ללקוחות הנמל״, צוין במכתב.

 

בנוסף, לקוחות הנמל מבקשים להביא לתשומת לבו של מנכ״ל הנמל את ההוצאות הכספיות של הלקוחות הנובעות מהשארת מכולות יצוא - ריקות ומלאות בשטח הנמל, ומבקשים להגדיל את ימי הפטור מאחסון לטובת הלקוחות. בקשה דומה נוגעת גם לגבי יבוא סחורות והשארתה בשטח הנמל.  

 

כמו כן מסבים הלקוחות את תשומת לבו של המנכ״ל משהיית האניות הארוכה על עוגן וברציפים, שכולה נובעת מקצב השרות האיטי שהן מקבלות. הלקוחות מבקשים כי חברת הנמל תפסיק לגבות אשרות מהאניות לאחר זמן סביר. ״כבר די הרבה זמן שאנו רואים באופן קבוע כ-20 ויותר אניות על עוגן. מספר זה זהה למספר האניות ברציפים״.

 

לאור המחסור החמור בכוח אדם בנמל אשדוד נציגי הלקוחות מציעים לבחון ״מיידית ובאופן דחוף אפשרות לגיוס חרום חיצוני לפרקי זמן קצרים ולפי הביקוש. אנו מבינים שגיוס ׳לפי הספר׳ אינו רלוונטי בעת הזאת מסיבות שונות, אולם גיוס ממקור חוץ הוא בהחלט רלוונטי. גיוס כזה ממש יציל את המצב ולא ישפיע על ההתנהלות הרגילה לגיוס עובדים קבועים״.

 

עוד מבקשים לקוחות נמל אשדוד לפטור אותם מהחובה לשלם אגרות מיידית. ״כיום, יותר מתמיד, קיים צורך במתן תנאי אשראי טובים יותר, ואנו ממליצים לבוא לקראת לקוחותיכם באופן פרטני לסיפוק צורך זה״.

 

פורום הלקוחות מציין כי מתוך 30 מדינות חשובות ברחבי העולם, 14 נענו לדרישות שהם העלו כי הדרישה לביטול אגרות כלי שייט נענתה בחלק מהמדינות בביטול אגרות כלי שייט.

 

פורום הלקוחות כותב כי ״כולנו רוצים בכל ליבנו בטובת הנמל ותפקודו היעיל, היום ובעתיד. כולנו שותפים אסטרטגיים התלויים באיכות השרות אותו אנו חווים יום יום, ובו אנו תלויים לפרנסתנו. שותפות זו אמורה להתבטא גם במטרות ויעדים זהים, לכם ולנו״.