הלמ״ס: יצוא הסחורות בשנת 2017 היה הנמוך ביותר מאז שנת 2010

העודף בסחר הסחורות עם ארצות הברית הסתכם ב-14.5 מיליארד שקל. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה הסתכם ב-26.6 מיליארד שקל לעומת 19.6 מיליארד שקל בשנת 2016


14:08 ,18.01.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני סחר החוץ לפי ארצות עבור שנת 2017. מהנתונים עולה כי יצוא הסחורות בשנת 2017 היה הנמוך ביותר מאז שנת 2010. בשנת 2017 יצוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-220.0 מיליארד שקל, ירידה של 12.8 מיליארד שקל (5.5%-) לעומת 2016. יבוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-248.6 מיליארד שקל, ירידה של ב-4.0 מיליארד שקל (1.6%-). בשנת 2017 הגירעון בסחר הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-28.6 מיליארד שקל, עלייה של 43.8% לעומת הגירעון בשנת 2016.

 

סיכומי הסחר המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שיצוא הסחורות לארה״ב ירד ב-8.5% (6.0 מיליארד שקל), יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-18.5% (11.1 מיליארד שקל) ויצוא הסחורות לקבוצה יתר ארצות העולם ירד ב-0.8 מיליארד שקל. לעומת זאת, יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי עלה ב-8.5% (5.1 מיליארד שקל).

עיקר הירידה ביבוא הסחורות, הייתה ביבוא מארה״ב שירד ב-6.3% (2.0 מיליארד שקל). היבוא מארצות אסיה ירד ב-3.6% (2.4 מיליארד שקל). היבוא מארצות האיחוד האירופי ירד ב-2.6% (2.7 מיליארד שקל). לעומת זאת, היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-6.1% (3.1 מיליארד שקל). הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2017 ב-38.1 מיליארד שקל, ירידה של 18.8% לעומת הגירעון (ללא יהלומים) בשנת 2016.

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2017 ב-26.6 מיליארד שקל, לעומת 19.6 מיליארד שקל בשנת 2016. הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם (ללא יהלומים) הסתכם בשנת 2017 ב-7.3 מיליארד שקל, עלייה של 5.4 מיליארד שקל לעומת שנת 2016. לעומת זאת, במאזן סחר הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם בשנת 2017 עודף יצוא על יבוא הסחורות של 14.5 מיליארד שקל בהמשך לעודף של 15.7 מיליארד שקל בשנת 2016.

הארצות שיצוא הסחורות (ללא יהלומים) אליהן הסתכם ב-2017 ביותר מ-5 מיליארד שקל הן: ארה״ב (40.7 מיליארד שקל), הממלכה המאוחדת (17.4 מיליארד שקל), סין (11.4 מיליארד שקל), הולנד (8.2 מיליארד שקל), צרפת וגרמניה (5.8 מיליארד שק לכל אחת) וטורקייה (5.1 מיליארד שקל).

הארצות שמהן יבוא הסחורות (ללא יהלומים) בשנת 2017 הסתכם ביותר מ-5 מיליארד שקל היו: ארה״ב (26.2 מיליארד שקל), סין (23.3 מיליארד שקל), שוויץ (18.3 מיליארד שקל), גרמניה (17.0 מיליארד שקל) הממלכה המאוחדת  (15.3 מיליארד שקל), הולנד (10.5 מיליארד שקל), טורקייה (10.4 מיליארד שקל),איטליה (9.9 מיליארד שקל), בלגיה (7.8 מיליארד שקל), יפן, צרפת, ספרד וסינגפור. יוזכר כי ארץ היבוא מוגדרת כארץ הקנייה.

יצוא הסחורות (ללא יהלומים) קטן משמעותית (יותר מ-30%) בשנת 2017, לעומת היצוא בשנה הקודמת למדינות הבאות: מלזיה, וייטנאם, קונגו, מקדוניה, הונדורס, מולדובה וקזחסטן. לעומת זאת, גדל בשנת 2017 יצוא הסחורות (ללא יהלומים) לניגריה, לסנגל ,ליוון, לאוגנדה ולקוריאה הדרומית.

יבוא הסחורות (ללא יהלומים) ירד באופן משמעותי (מעל 30%) מהמדינות הבאות: אירלנד, סלובניה, פנמה, זמביה, בוליביה, מולדובה, הונגריה וברזיל. לעומת זאת, נרשמה עלייה ביבוא הסחורות (ללא יהלומים), מאוזבקיסטן, מאיסלנד, מהונדורס, מאוגנדה מקזחסטן ומרוסיה.

סחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי היווה בשנת 2017 29.9% מהיצוא (26.0% ב-2016) ו-41.1% מהיבוא (41.6% ב-2016). היצוא לארצות האיחוד האירופי עלה ב- 8.5% (5.1 מיליארד שקל), היבוא ירד ב-2.6% (2.7-  מיליארד שקל) והגירעון בסחר הסחורות ירד ב-17.7%, לעומת שנת 2016.

סחר הסחורות עם ארצות הברית בשנת 2017 היווה 28.0% מהיצוא (29.0% ב-2016) ו-11.7% מהיבוא (12.3% ב-2016). היצוא לארה"ב ירד ב- 8.9% (6.0- מיליארד שקל), היבוא ירד ב-6.3% (2.0- מיליארד שקל) והעודף במאזן קטן ב-11.1% (ירידה של 4.0 מיליארד שקל לעומת 2016).

יצוין עוד כי סחר הסחורות עם ארצות אסיה היווה 22.2% מהיצוא (25.8% ב-2016), ו-25.8% מהיבוא (26.3% בשנת 2016). היצוא ירד ב-18.5% (11.1-  מיליארד שקל) היבוא ירד ב-3.6% (2.4- מיליארד שקל) ובמאזן בסחר הסחורות היה גירעון של 15.2 מיליארד שקל זאת, בהמשך לגירעון של 6.5 מיליארד שקלב-2016.

סחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם בשנת 2017 היווה 19.9% מהיצוא (23.5% ב-2016) ו-21.4% מהיבוא (19.8% ב-2016).

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2017 לעומת שנת 2016 הושפעה בעיקר משינויים במחירי הסחורות, הן ביבוא והן ביצוא שנמשכו במהלך שנת 2017. בנוסף לכך, סחר הסחורות הושפע גם משינוים בערך השקל לעומת המטבעות האחרים בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.

יצוא היהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2017 ב-53.0 מיליארד שקל, נמוך ב-11.9% בהשוואה ל-2016. יעדי היצוא העיקריים היו ארצות הברית (39%), הונג–קונג (25%), בלגיה 12%, שוויץ והודו.

יבוא יהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2017 ב-24.2 מיליארד שקל, נמוך ב-11.7% בהשוואה ל-2016. מקורו בעיקר מבלגיה (29%), הודו (14%), ארה"ב, הונג-קונג, רוסיה ושוויץ.